Foto: Högskolan Väst

– Det finns ett sätt att se på personer som att de är duktiga antingen praktiskt eller teoretiskt. Det är ett vanligt sätt att förklara varför många elever på yrkesprogrammen har låga betyg i matte eller svenska. Jag vill göra upp med termerna om läggning. Dessa föreställningar går lätt i självuppfyllelse. Eleverna bryr sig inte om att göra sådant som inte hör ihop med deras läggning, och lärarna ser inte några utvecklingsmöjligheter.

2. Varför delar vi upp på det sättet?

– Dualismen är djupt rotad i vår västerländska kultur, ända sedan Platon. Industrialismen och dess arbetsfördelning har också byggt på att sortera människor. I dag finns ett politiskt intresse av att dela upp och klassificera. Nya gymnasieskolan utgår från att elever är praktiska eller teoretiska. Mycket talar för att vi går i konservativ riktning.

3. Du deltog i en kurs i fordonsmekanik. Vad upptäckte du?

– Eleverna hade en mycket utvecklad förståelse för komplexa system. Jag blev jätteimponerad av en kille som resonerade på en väldigt avancerad nivå om förhållandet mellan tryck, kraft, area och anläggningsyta. Denna elev klarar inte A-kursen i matte, trots att hans resonemang låg långt över vad som krävs i kursen. Sammanhanget är alltså viktigt för hur man uppvisar sin intelligens.

4. Hur ska vi komma ifrån denna uppdelning av människor?

– Vi måste göra upp med tankefigurerna att människor är så mycket ”av naturen”. I skolan kan kärnämneslärarna vara med när eleverna jobbar i sina yrkesämnen. Det är också viktigt att yrkeslärarna visar på sin egen allsidighet.

5. Jag hade tänkt fråga om du är praktiskt eller teoretiskt lagd,men nu känns frågan lite dum …

– Ja, jag tror ju inte på detta med läggning. Vad som är teoretiskt och praktiskt är inte givet. Jag älskar att laga mat. Matlagning är ett hantverk, men man analyserar också smaker och tillämpar kunskaper om råvaror. Matlagning har alltså också en teoretisk dimension.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter