Varnar för känsligt innehåll

Från Tidningen Gymnasiet 2015-10-22 17:45

Elever som kräver att bli varnade för obehagliga inslag i undervisningen. Det har blivit en ny utmaning för lärarna på Globala gymnasiet i Stockholm.

Vad vill eleverna bli varnade för?

– Det kan vara våldtäktsscener eller rasism i filmer och böcker som används i undervisningen. Men det kan också vara skildringar av heterosexuell kärlek mellan vita personer som upplevs som normförstärkande, säger Pernilla Ericols, rektor på Globala gymnasiet.

Är det skolans uppgift att skydda elever från det som är obehagligt och stötande?

– Det är komplicerat. Man kan fråga sig hur tryggt, lugnt och säkert det ska vara i en undervisningsmiljö. I lärandet ligger att konfronteras med olika åsikter och skakas om i sina grundvalar. Samtidigt kan det vara lättare att ta upp svåra saker om vi förbereder eleverna genom att triggervarna.

I begreppet ligger väl också att mottagaren ska kunna välja bort innehåll som avsändaren varnat för. Funkar det i en skola?

– Ibland kan det vara svårt att förena med kunskapskraven. Det har hänt att elever inte velat ta del av teorier som lyfter fram biologiska förklaringarna till mänskligt beteende snarare än sociala. Då måste vi vara tydliga med att det kan få konsekvenser för elevens betyg i ämnet.

Kommer ni att tillämpa triggervarningar hos er och vad ska ni i så fall varna för?

– Vi har ingen färdig lösning. Frågan ingår i ett pågående värdegrundsarbetet som så småningom ska mynna ut i någon slags programförklaring.

Trigger warning

Begreppet började användas på feministiska forum på nätet för att varna för innehåll som kan trigga igång stressreaktioner eller destruktivt beteende. En text som skildrar sexuellt våld kan till exempel föregås av en varning så att personer som utsatts för våldtäkt kan välja bort att läsa texten.

Begreppet har utvidgats till att omfatta varningar för en mängd olika ämnen som rasism, droger och ätstörningar. Trigger warnings är vanligt på amerikanska college och förekommer också på genusvetenskapliga institutioner i Sverige.

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Triggervarningar och normkritik

Intervjun med mig gjordes i våras och jag ville med mina svar belysa en ny utmaning lärare kan ställas inför. Nu har det gått ett halvår och i det lärande och arbete vi som befinner oss på Globala gymnasiet gjort har vi kommit fram till att triggervarningar sällan behövs och inte heller används särskilt ofta. Vanligt lärararbete med elevers delaktighet räcker bra. Genom att göra eleverna delaktiga och förbereda dem på det de ska möta i undervisningen så kan vi fortsätta behandla innehåll som kan upplevas som obehagligt, och vi väljer alltså inte bort innehåll. För längre kommentar till hur vi arbetar med detta se skolans hemsida:

http://globalagymnasiet.stockholm.se/nyheter/2015/11/04/triggervarning-o...

Pernilla Ericols rektor Globala gymnasiet

Tag Jer nu sammen Sverige!!!

Hvordan er I kommet så langt ud Sverige!

Uanset hvornår man hører noget om Sverige i Medierne, så kan man ikke lade værre med at tage sig til hovedet...

Tag Jer nu samme og bliv voksne mennesker...

Trams..

..är vad det här är. Det som ingår i läroplanen ska läras ut, punkt slut. Gymnasieskolan är frivillig och har man svårt att läsa om t.ex. normförstärkande heterosexuell kärlek (som, något ironiskt kan tyckas, i regel är anledningen till att man finns till) så går det alldeles utmärkt att hoppa av och skaffa ett jobb på det lokala snabbköpet. Att vika ner sig för sådana här krav är att uppmuntra till ytterligare känslighet och kommer ofrånkomligen att bidra till att ännu fler barn blir "kränkta" och till allt mer långtgående krav. Man brukar säga att ungefär 10 % av befolkningen är homosexuell. Jag vet inte var den siffran kommer ifrån, men om vi utgår från den så skulle var tionde berättelse om kärlek behöva behandla homosexuell kärlek för att det inte skulle vara normförstärkande. Är det verkligen så sällsynt med HBTQ-historier i skolan? Inte på min arbetsplats i alla fall, snarare tvärtom. Man får nog finna sig, som normkritiker, i att normen ändå är normen och att den inte går att önska bort.

Vidare bör vi inte låta barn och ungdomar växa upp i en skyddad verkstad. Verkligheten ser annorlunda ut och i vuxenlivet fungerar det inte att välja bort arbetsuppgifter för att man "mår dåligt av att läsa den här texten".

Trams..

..är vad det här är. Det som ingår i läroplanen ska läras ut, punkt slut. Gymnasieskolan är frivillig och har man svårt att läsa om t.ex. normförstärkande heterosexuell kärlek (som, något ironiskt kan tyckas, i regel är anledningen till att man finns till) så går det alldeles utmärkt att hoppa av och skaffa ett jobb på det lokala snabbköpet. Att vika ner sig för sådana här krav är att uppmuntra till ytterligare känslighet och kommer ofrånkomligen att bidra till att ännu fler barn blir "kränkta" och till allt mer långtgående krav. Man brukar säga att ungefär 10 % av befolkningen är homosexuell. Jag vet inte var den siffran kommer ifrån, men om vi utgår från den så skulle var tionde berättelse om kärlek behöva behandla homosexuell kärlek för att det inte skulle vara normförstärkande. Är det verkligen så sällsynt med HBTQ-historier i skolan? Inte på min arbetsplats i alla fall, snarare tvärtom. Man får nog finna sig, som normkritiker, i att normen ändå är normen och att den inte går att önska bort.

Vidare bör vi inte låta barn och ungdomar växa upp i en skyddad verkstad. Verkligheten ser annorlunda ut och i vuxenlivet fungerar det inte att välja bort arbetsuppgifter för att man "mår dåligt av att läsa den här texten".

Annons

Fler nyheter