Med svenska som mål

Illustration: Kenneth Andersson
Ämnet svenska
som andraspråk har funnits i 17 år. Det har alltid varit ifrågasatt och på många skolor ses det fortfarande inte som ett ”riktigt ämne”. Alfas egen undersökning visar att många lärare som undervisar i SVA inte har behörighet, och att skolorna har väldigt olika urvalskriterier när de bestämmer vem som ska läsa ämnet. Men vi har också träffat lärare som tar utmaningen på allvar. Läs om hur de skapar bästa möjliga förutsättningar
för sina elever att lyckas i skolan!

Annons