En skola för (nästan) alla

 UNTITLED #14 LAMBDAPRINT 1997 Julia Peirone
Pedagogiska magasinet nr 4, 2011
Särlösningarna är många i skolan. Lösningar där vissa barn skiljs ut för att få bättre stöd. Lösningar som ibland får motsatt effekt och marginaliserar dem vi vill hjälpa. Gång efter annan tvingas vi ställa frågan: När ska vi skilja ut och när ska vi hålla samman?

Annons