Knäcka koden - och sen då?

Bild: Ida BjörsAlfa nr 4, 2010
Att läsa och skriva. Få färdigheter har sådan symbolisk kraft, är i så hög grad själva sinnebilden för skolning. Men vad händer efter att barnen har "knäckt koden"? Hur hjälper vi dem att förvalta och utveckla den nya kunskapen? Hur blir de goda läsare och skribenter? Vad ger dem lusten till det skrivna ordet? Alfa söker svaret både hos Skolinspektionen och på universitetet - men också i romanerna och elevernas forum på webben.

Annons