Källsortera!

Illustration: Helena Davidsson Neppelberg
Sant eller falskt.
Den slutsatsen räcker inte. Källkritisk kompetens handlar om att hitta, ta in, sålla och värdera olika typer av källor. Och det gäller alla ämnen.

Annons