Entreprenöriellt lärande

Handlar det om att utbilda framtida företagare? Är det flumpedagogik? Kanske är det något som får fler ungdomar att lyckas i skolan? I det här temat har vi talat med lärare, forskare och elever om entreprenöriellt lärande. Ett begrepp som tolkas olika men ändå ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

Annons