I digitaliseringens spår

Bild: Johan Löfgren
Pedagogiska magasinet nr 3, 2012

Digitala verktyg och system, paddor, laptops, en-till-en… Halleluja och Amen! Eller? Du är väl inte en sån där datoromogen gnällspik till lärare som tycker att det har blivit krångligare med IKT? Visst en del kan ifrågasättas och annat kan bli bättre, men backa bandet – nä, det går inte.

Annons