Delegera mera

Bild: Robert Nyberg
Chef & Ledarskap nr 3, 2012

Mer arbete och fler uppgifter än vad en person någonsin skulle kunna klara av på egen hand. Så skulle man kunna sammanfatta skolledarjobbet. Just därför är konsten att delegera så oerhört viktig. Men vad får rektorer och förskolechefer egentligen delegera och till vem? Hur gör framgångsrika skolledare? Och vad krävs för
att delegeringen ska falla väl ut?

Annons