Bedömning som lyfter

Foto: Olivia Jeczmyk
Att synliggöra lärande är svårt. Betyg och bedömning laddat.
Diskussionen har mer och mer kommit att handla om bedömningens roll i läroprocessen. Formativ bedömning handlar om att samla information om elevernas kunskaper och att forma undervisningen efter den. Ett arbetssätt med större fokus på elevens delaktighet och kontinuerlig återkoppling.
I det här temat har vi besökt lärare som arbetar formativt med matematik och kemi och pratat med forskare som är engagerade i ämnet. Kanske en bra start för en diskussion om bedömning?
Annons