Array

Artiklar om slöjd

Under ett års tid i årskurs fyra har eleverna arbetat med vikingatiden i olika ämnen. Som avslutning på projektet får barnen vara med om ett vikingaäventyr, då kunskaperna behövs för att klara uppdragen.

kommentarsikon

Det finns graffiti. Och så finns det lasergraffiti, och mossgraffiti. Här får du graffititips, målningstips, gjutningstips, slöjdningstips, länktips och boktips!

kommentarsikon

Mod föder fantasi som föder kunskap som skapar trygghet, menar Karolin Brass och Lena Hellesöy Annell, slöjdlärare på Järlaskolan i Nacka.

kommentarsikon


Craftivism, Do It Yourself, fröbombning, garngraffiti, guerilla gardening, kravallslöjd, städgraffiti, syntjunta … en rik flora av uttryck för eget skapande har blommat upp under 2000-talet. Gemensamma nämnare är att göra något med egna händer – och att ha ett budskap med det.

Den 20 september kommer en ny tidning till alla lärare i de estetiska ämnena. Annika Dzedina berättar om varför och om vad ni kommer att kunna läsa i nya tidningen.

kommentarsikon

Hur gör man med en elev som i efterhand vill läsa upp sitt betyg? I kärnämnen är det vanligt att elever får gör det eftersom det är nödvändigt för att gå vidare till gymnasiet. Men sällan i slöjd.

kommentarsikon

Göteborg och Umeå är de enda universitet som kommer att erbjuda kurser inom lärarlyftet 2 riktade till slöjdlärare.

kommentarsikon

Foto: Nicke Johansson

Att anamma nya styrdokument är en omvälvande förändring, konstaterar Peter Gulin, som är lärare i slöjd och matematik på Fullriggaren Malevik utanför Kungsbacka.

kommentarsikon

Debatt Vilka kunskaper tillägnar sig eleverna egentligen i slöjden? Det är en fråga alla slöjdlärare måste reflektera kring. Annars går det inte att övertyga elever och föräldrar om att slöjd är ett viktigt ämne i skolan, anser Alexandra Schneider, blivande trä- och metallslöjdslärare.

kommentarsikon1

Kanske kommer den med avsmak broderade myrgången på ett grytlappsstort, från början duvblått, linnetyg till heders till slut? I februari nästa år ska Nordiska museet ha en utställning om skolslöjd.