Array

Artiklar om lärarlegitimation

Foto: Christer GallnebyI Shpeti Bushati utländska utbildning saknas en kurs i simning. Därför får han inte legitimation trots 21 år som idrottslärare.

kommentarsikon

Allt en myndighet gör räknas inte som bindan­de ­beslut. Skolverket behöver inte ta hänsyn till tidigare beslut av Högskoleverket och andra myndigheter.

kommentarsikon

Foto: Torun BörtzAgata Nilssons polska lärarexamen blev godkänd här i Sverige för 20 år sedan. Men det räcker inte för att Skol­verket ska bevilja hennes ansökan om lärarlegitimation.

kommentarsikon

Foto: Torun BörtzTre år. Så lång tid kan det ta för lärare med utländsk examen att få sin ansökan behandlad. Detaljer i dokumenten kan vara avgörande. Hittills har 5 900 lärare med utländsk examen sökt legitimation, men enbart en tredjedel har beviljats. Agata Nilsson, med polsk examen, är en av dem som väntar.

kommentarsikon

Behörighet grundad på erfarenhet av undervisning kräver att erfarenheten kommer från en och samma skolform, hävdar Skolverket. Men domslut det senaste året ger olika besked. Nu vill myndigheten ha klarhet och driver två fall i Högsta förvaltningsdomstolen.

kommentarsikon

Juridik. En återkallad legitimation men inga varningar. Det är resultatet av de ärenden som Lärarnas ansvarsnämnd avgjorde under 2014.

kommentarsikon

Antalet nya lärare som uppger att de får ett introduktionsår har minskat rejält. Detta sammanfaller med att kravet på en introduktionsperiod för att få legitimation avskaffades den första juli. Men att inte erbjuda en introduktionsperiod är ett brott mot skollagen.

kommentarsikon

Många lärare har kritiserat Skolverket för att det tar så lång tid att få sin lärarlegitimation. Nu får de medhåll av Justitieombudsmannen (JO), som ser allvarligt på de långa handläggningstiderna.

kommentarsikon3

Den som väntar på Skolverkets beslut om lärarlegitimation när reformen träder i kraft i juli nästa år ska inte behöva riskera att förlora jobbet. Det påpekar nu Skolverket.

kommentarsikon

De har haft rätt examen sedan januari men får vänta på rätt lön. Skolverket borde lägga alla nyexaminerade i en snabbhög, tycker Joakim Broström och Lena Müller.

kommentarsikon

Skolverket har begärt 100 miljoner kronor för 2015 för att få ned handläggnings­tiden av lärarlegitimationen till regeringens krav på fyra måna­der.

kommentarsikon

Bild: Ciprian Gorga

Skolverkets långa handläggningstider för lärarlegitimation sätter krokben för nyutbildade lärare. De får inte fasta jobb och lägre ingångslön.
– Alla på skolan vet att behöriga men olegitimerade får lägre lön, säger Joakim Broström, som hoppas att legget hunnit utfärdas innan han ska omförhandla sin lön.

kommentarsikon

Foto: Johan Eklund

Eva-Lis Sirén ser uppvärderingen av lärarna som sin viktigaste ­framgång. Efter 13 år avgår hon som Lärarförbundets ordförande.

kommentarsikon

En femtedel av alla fritidspedagoger och lärare i fritidshem har sökt lärarlegitimation hittills. Rätt få, men den låga siffran är inte förvånande, enligt Eva-Stina Grönvall i Ämnesrådet för fritidspedagogik.

kommentarsikon

Sedan lärarlegitimationen infördes för tre år sedan har 270 lärare och förskollärare anmälts till Skolinspektionen. Men bara en person har hittills fått legitimationen återkallad.

kommentarsikon

Handläggningstiden för en ansökan om lärarlegitimation kommer att ligga på sex till nio månader under resten av 2014. Alltså en bra bit över målet på fyra månader. Det framgår av Skolverkets prognos till regeringen.

kommentarsikon

Bild: Colourbox

Enligt preliminära siffror kommer antalet karriärtjänster att fyrdubblas nästa läsår. Den genomsnittliga försteläraren är en kommunalt anställd kvinnlig grundskollärare i svenska som arbetar i Stockholmsområdet och tjänar 36.300 kronor i månaden. Det visar ny statistik från Skolverket.

kommentarsikon

Läraren Carin Sannefur i Bollnäs fick besked av Skolverket att hon var behörig att undervisa i musik på mellanstadiet trots att hon varken kunde läsa noter eller spela något instrument. Nu har Förvaltningsrätten på hennes egen begäran upphävt behörigheten.

kommentarsikon

För den som har en utländsk lärarexamen kan processen att få sin lärarlegitimation bli både lång och kostsam. Skolverket kräver att utbildningshandlingarna översätts av en auktoriserad översättare.

kommentarsikon

Av de 171.000 beslut om lärarlegitimationer har cirka 7.000 ärenden överklagats. Det motsvarar drygt 4 procent. Det visar statistik från Skolverket som Lärarnas tidning låtit ta fram.

kommentarsikon

Annons
Annons
Annons
Annons