Array

Artiklar om lärarlegitimation

Från och med måndagen den första augusti kan lärare och förskollärare ansöka om lärarlegitimation på Skolverkets webbplats. Någon anstormning har det inte varit under premiärdagen.

kommentarsikon

Även utbildningen till kulturskolepedagog bör kunna leda till lärarexamen och legitimation, anser Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI).

kommentarsikon

Det blir universiteten i Göteborg, Stockholm, Umeå, Linköping och Karlstad samt högskolorna i Dalarna, Malmö och Jönköping som får i uppdrag att vidareutbilda och utfärda examensbevis till förskollärare och lärare med äldre utbildningar.

kommentarsikon

Jag tror inte en legitimation löser problem i skolan. Men den kan visa att en lärare – lik­som andra yrkeskategorier – måste vara utbildad för sitt uppdrag. Därmed kan en legitimation bidra till att stärka den egna och nödvändiga självrespekten för yrket, skriver Gunilla Molloy.

kommentarsikon1

Lärarna kommer att utgöra majoriteten i Lärarnas ansvarsnämnd. Det framgår av en skrivelse från utbildningsdepartementet som Lärarnas tidning har läst.

kommentarsikon

Regeringen har nu beslutat att de tusentals lärare som har en äldre lärarutbildning ska kunna få ut sin legitimation, utan att behöva göra kompletteringar.

kommentarsikon

1.800 kronor. Så mycket bör legitimationen kosta för nya lärare och förskollärare och för de som kompletterar sin examen, enligt Skolverket. Men för alla lärare och förskollärare som redan har en examen blir legitimationen gratis.

kommentarsikon1

Den som vill bli legitimerad förskollärare måste uppfylla 20 nya kompetenskrav. Det står klart sedan Skolverket nu har slagit fast legitimationskraven. – Kompetensprofilen ska visa hur omfattande och komplex lärarrollen är, säger undervisningsrådet Charlotte Wieslander på Skolverket.

kommentarsikon1

Den som vill bli legitimerad lärare måste uppfylla 23 kompetenskrav. För förskolläraren gäller 20 krav. Det står klart, sedan Skolverket nu har slagit fast legitimationskraven.

– Kompetensprofilen ska visa hur omfattande och komplex lärarrollen är, säger undervisningsrådet Charlotte Wieslander på Skolverket.

kommentarsikon1

Från Lärarförbundet Efter tolv års framgångsrikt arbete av Lärarförbundet i både med– och motvind, beslutade regeringen den 2 mars om lärarlegitimation.

kommentarsikon