Array

Artiklar om lärarlegitimation

Foto: Susanne LindholmTuff och givande. Så beskriver studenterna på Umeå universitet sin första termin på det nya förskollärarprogrammet. Förskolan följde med på en dramatisk lektion.

kommentarsikon

Nya lärare bör anställas på visstid i stället för att få provanställningar som övergår i fasta jobb, råder SKL. Men Lärarförbundet tar strid om de nya lärarnas anställningar.

kommentarsikon

Kravet på yrkeslegitimation för alla förskollärare och lärare skjuts upp. Skolverket har vänt sig till regeringen med en sådan begäran, och regeringen tänker därför föreslå riksdagen att senarelägga reformen.

kommentarsikon

Trots brister har bemanningsföretaget klarat av sitt uppdrag att handlägga ansökningarna om lärarlegitimationer, anser Skolverket som nu gjort en internutredning.

kommentarsikon

Ledamöterna i Lärarnas ansvarsnämnd, med rätt att varna och dra in legitimationen för Sveriges lärare, är nu utsedda.

kommentarsikon1

Bemanningsföretaget Proffice får förnyat förtroende från Skolverket. Detta trots att företagets handläggare kraftigt kritiserat hanteringen av lärarlegitimationerna

kommentarsikon

Bemanningsföretaget Proffice tillbakavisar kritiken från handläggarna och hävdar att mycket bygger på missförstånd.

kommentarsikon

Tusentals behöriga lärare som inte fått sin legitimation kan hindras att byta jobb till nästa termin.

kommentarsikon1

Tyngre arbetsbörda men inga nya resurser. Än är inte frågan om introduktionsårets följder för skolledare löst.

kommentarsikon

Det är fortfarande oklart om landets nyexaminerade lärare får några mentorer. Borås är enda kommunen som tecknat ett lokalt avtal.

kommentarsikon

Åsikten Hur skall lärarlegitimationen kunna ge höjd status och få någon betydelse när den inte gäller hela lärarkåren?

kommentarsikon

Regeringen tar intryck av kritiken och föreslår en ändring av skollagen: Fritidspedagoger ska få rätt att ansvara för undervisningen. Men på sikt ska yrkesbeteckningen fasas ut helt.

kommentarsikon

Nu tar Lärarförbundet tillsammans med lärarutbildare fram en kursplan för att göra fritidspedagogiken till ett skolämne. När planen är klar i januari ska den skickas till regeringen tillsammans med ett förnyat krav på legitimation för fritidspedagogerna.

kommentarsikon

Särskolan måste få mer tid att ställa om till legitimationen. Ett särskilt lärarlyft krävs för att åtgärda den skriande bristen på behöriga särskollärare. Det kräver Lärarförbundet i en skrivelse till regeringen.

kommentarsikon

35 procent fler tog lärarexamen läsåret 2010/2011 jämfört med året innan. Det visar siffror från Högskoleverket. Legitimationen är en trolig orsak.

kommentarsikon

Carina Hjärne Aronsson blev först i landet med att få en förskollärarlegitimation. Men övriga lärare får fortsätta vänta på sin legitimation. Men hur länge?
– Jag kan inte svara på den frågan här och nu. Men vi jobbar dag och natt med att försöka få ordning på våra problem, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

kommentarsikon

Hallå där Jennie Sundin, fritidspedagog och specialpedagog i Sjöbo och en av dem som dragit igång en aktion för att få fritidspedagogerna att skriva till CSN.

kommentarsikon2

Fritidspedagog på Slipstenens fritidshem, som med några kolleger nyligen tog initiativ till en demonstration för fritidspedagoger i Umeå.

kommentarsikon

Bild: Anna Sigge

1 500 kronor extra i månaden och nedsatt tid med upp till 50 procent. Så kan villkoren bli för mentorer i Borås.

kommentarsikon

3000 nyexaminerade lärare och förskollärare behöver introduktionsplatser och mentorer efter årsskiftet. Men många skolor och kommuner har fortfarande ingen plan för hur det ska gå till.

kommentarsikon