lärarlegitimation

Artiklar om lärarlegitimation

Ledare Det är inte beslutat men utbildningsministern har lovat att det kommer att bli en legitimation för fritidspedagoger. Igen, får man kanske säga. 

kommentarsikon

Fler lärare i svenska som andraspråk, fler modersmålslärare samt kurs i språkutvecklande arbetssätt för alla blivande lärare på lärarutbildningen. Det är tre förändringar regeringen vill genomföra de närmaste åren.

kommentarsikon

Krönikören Det är dags att stå upp för yrket, att komma bort från tanken att det här är ett jobb som vem som helst kan utföra.

kommentarsikon

Legitimerade lärare i Huddinge som sätter betyg tillsammans med ej legitimerade lärare har rätt att kräva avlastning för att ta uppdraget.

kommentarsikon

Läraren som högg en yxa i huvudet på en rektor har förlorat sin rätt att undervisa. Det beslutet fattade Lärarnas ansvarsnämnd på sitt senaste sammanträde.

kommentarsikon

Regeringen vill ha fram en tidplan för när fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare kan få sin legitimation. Och fritidspedagogerna står först i kön.

kommentarsikon

Nära två tusen lärare med utländsk examen väntar på att få börja undervisa. 420 av dem får börja på ett snabbspår i år.

kommentarsikon

Legitimerade lärare som sätter betyg tillsammans med icke legitimerade lärare har rätt att kräva avlastning för att ta uppdraget. Det har lärarfacken och arbetsgivaren i Huddinge kommun enats om.
– Det här ett bra exempel på hur man kan lösa frågan lokalt, säger förbundsjurist Kirsi Piispanen på Lärarförbundet.

kommentarsikon

En olegitimerad undervisande lärare och en legitimerad medbedömare bör samarbeta löpande under läsåret när betyg ska sättas, anser Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Kravet är mycket mer långtgående än vad Skolverket anser räcker.

kommentarsikon

Lärarbristen och många nyanlända gör det svårt att uppfylla legitimationsreformens krav. Vi frågade två politiker om det är dags att se över reglerna.

kommentarsikon

När 31 gotländska förskollärare med lokal behörighet inte beviljades legitimation var besvikelsen stor. Förskolechef Gitte Daun tycker ändå att slutresultatet blev övervägande positivt.

kommentarsikon

Illustration: Mats JerndahlEn legitimerad lärare som också är ämnesbehörig — då är det enkelt. Men det finns åtta andra situationer som alla utgör undantag från grundregeln om vem som ska skriva under ett betyg. Här är lathunden som visar vad som gäller.

kommentarsikon

Är du en av de rektorer som själv skrev under dina olegitimerade lärares betyg i höstas? Då är du inte ensam. Men enligt Skolverket gjorde du fel.
Här är lathunden som guidar dig till regelverket – skriv ut och sätt upp den på väggen.

kommentarsikon

Legitimationens behörighetsregler har ändrats gång på gång. Det har gjort att rektorernas skepsis för politiker har ökat, visar forskning.

kommentarsikon

Foto: Anders Alm

På F-9-skolan Strandskolan i Överkalix brottas rektorn Åsa Jakobsson med att rekrytera lärare med rätt behörighet. 

kommentarsikon

Foto: Per Groth

När legitimationen infördes hade Fristående Grillska gymnasiet flera visstidsanställda lärare som inte hade gått klart lärarutbildningen.

kommentarsikon

Foto: Johan Bävman

Förskolechefen Marie Eklund i Malmö anser att legitimationen har stärkt förskollärarna i deras yrkesroll.

kommentarsikon

Foto: Per Groth

Rektorn Chris Gelinder på 7-9-skolan Gumaeliusskolan i Örebro har blivit mer noggrann vid rekryteringen av lärare sedan legitimationen infördes.

kommentarsikon

Juridik Skolledaren måste agera sakligt och opartiskt om en medarbetare anmäls till Skolinspektionen. Den som har svårt att hålla känslorna i schack kan behöva ta hjälp.

kommentarsikon

Avsaknad av legitimerad förskollärare under sju månader är tillräckligt skäl för att återkalla en förskolas godkännande. Det har Förvaltningsrätten i Malmö beslutat.

kommentarsikon