Array

Artiklar om lärarlegitimation

Förvaltningsrätten har i tre färska domar gällande lärares legitimationer gjort egna valideringar av lärarnas ämneskunskaper. Skolverket anser att domstolen har överträtt sina befogenheter och har därför överklagat domarna.

kommentarsikon

Akut brist på behöriga lärare väntar i flera ämnen. En genomgång av Skolverkets siffror visar att framför allt språklärarna är alldeles för få.

kommentarsikon

Bild: Anders G WarneRegeringen ville höja kraven på lärarstudenterna, men det blir tvärtom. Nästa år ges legitimation till alla med examen, utan lämplighetsprövning under introåret.
– Visst kan man se det som att kraven sänks under några år, men vi måste ha ett enkelt och begripligt system, säger Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

kommentarsikon

Inför lärarlegitimation och lös finansieringen av sjukhusskolan, önskar sjukhuslärarna. Men frågorna löstes inte i den statliga utredning som presenterades i fjol.

kommentarsikon

Många lärare kan ha fått behörighet i ämnen de saknar utbildning i. Merparten av de som överklagat Skolverkets beslut om legitimation anser att de felaktigt har blivit behöriga i ett eller flera ämnen, uppger Dagens Nyheter.

kommentarsikon

Var tredje lärare får rätt mot Skolverket i sin överklagan om lärarlegitimation.

kommentarsikon

... enhetschef på Skolverket, som uppmanar alla lärare att söka legitimation senast den 1 september.
– Då får du den innan kravet träder i kraft den 1 december, om det inte finns någon extern faktor som stökar till det. 

kommentarsikon

Insänt ”Jag har mött många personer som är mycket kunniga i sina ämnen men som inte kan lära ut något över huvudet taget.”

kommentarsikon

Skolverket skickade ut en lärarlegitimation baserad på fel lärares ansökan. Misstaget upptäcktes av en slump.

kommentarsikon

I april kom lärarfacken och regeringen överens om nya övergångsregler för lärarlegitimationen. Nu har regeringen fattat de formella besluten.

kommentarsikon

Introduktionsåret blir kvar men blir inte längre något krav för att få legitimation. Istället skärps kraven på lärarstudenterna under utbildningen. Det är en del av en stor uppgörelse om skolan mellan regeringen, lärarfacken och arbetsgivarna som presenterades på måndagen.

kommentarsikon1

… gymnasielärare i Karlskrona, som har anmält Skolverket till Justitieombudsmannen (JO).

kommentarsikon

En lärare som ansökte om legitimation i september 2011 har ännu inte fått sin ansökan behandlad. Hon har nu anmält Skolverket till Justitieombudsmannen (JO).

kommentarsikon

Fritidspedagoger ska få legitimation i alla ämnen de har utbildning i, inte bara de praktisk-estetiska. Det kommer regeringen att besluta inom kort, kan Lärarnas tidning avslöja.

kommentarsikon

Foto: Niklas Arevik

Aktuellt. Många ämneslärare saknar rätt utbildning för de ämnen de undervisar i. Regeringen föreslår därför att erfarenhet ska kunna ge behörighet.

kommentarsikon2

Tidsplanen för lärarlegitimationerna håller – men bara för behöriga enligt dagens regler.

kommentarsikon

Bild: Niklas Arevik

Minst åtta års undervisningserfarenhet de senaste 15 åren. Det är de nya undantagskraven för legitimerade lärare att bli behöriga i ämnen de saknar utbildning i. Det har regeringen och de två lärarfacken kommit överens om.

kommentarsikon