lärarlegitimation

Artiklar om lärarlegitimation

Den nya läroplanen och kursplanerna har tagits emot väl av lärarkåren, men genomförandet har på flera sätt varit problematiskt. Fortfarande finns problemområden. Det visar en utvärdering som Skolverket har gjort.

kommentarsikon

Läraren fråntogs sin legitimation av Lärarnas ansvarsnämnd, men överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Domstolen går dock helt på ansvarsnämndens beslut.

kommentarsikon

Vi frågade en fysioterapeut, en apotekare och en psykolog vad deras yrkeslegitimation betyder för dem.

kommentarsikon

Undervisningsrådet Annika den Engelse på Skolverket ansvar för granskningen av överklagade beslut om legi­timation. Hon ­beklagar långa väntetider — och vill bli lärare igen.

kommentarsikon

Illustration: Ladislav Kosa

Fokus Legitimationen skulle höja lärarnas status och säkra kvaliteten i skolan. Många turer senare syns allt mindre av den ursprungliga tanken.

kommentarsikon

Den starka kopplingen mellan ämnesbehörighet och legitimation kommer att luckras upp. Den bedömningen gör forskaren Göran Fransson.

kommentarsikon

 Kan man inte designa en legitimation bättre är vi rökta på att få högre status och lön.

kommentarsikon1

Allt fler nyanlända och asylsökande elever kommer till skolorna. I många kommuner är läget mycket ansträngt och det gör att skolor riskerar bryta mot lagar och regler. Skolinspektionen har dock förståelse för situationen och väljer att inte ingripa.

kommentarsikon

Juridik Vilket ansvar och vilka befogenheter har egentligen rektor när det gäller att sätta betyg? Frågan är högaktuell eftersom det här är första terminen efter att legitimationskravet vid betygsättning införts.

kommentarsikon

Kommunerna har numera rätt att säga upp olegitimerade lärare. Vissa låter bli — men inte Södertälje. 
— Vi ville markera. Lagändringen gäller från den 1 juli och då satte vi ned foten, säger HR-specialist Lotta Renberg på Södertälje kommun.

kommentarsikon

Det verkar vara mer undantag än regel att kommuner säger upp alla lärare som inte har legitimation, visar Lärarnas tidnings enkät.

kommentarsikon

Lärarförbundet stoppade kommunernas uppsägningar av olegitimerade lärare.

kommentarsikon

Foto: Lotta Svensson

Några är legitimationens vinnare, någon dess förlorare. Men de flesta på Ljustadalens skola jobbar på som förut.

kommentarsikon

Foto: Johanna HenrikssonKravet på legitimation gör att elever i Fårdala skola tidigt får möta specialister. Ämneslärarna Helen Nygren och Ulrika Lindgren kompletterar varandra, både med sina lärarbehörigheter och som personer.

kommentarsikon

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Vad jag förstår kommer det att kosta både tid och pengar att skapa en legitimation med respekt.

 

kommentarsikon

På sex av tio grundskolor måste legitimerade lärare hjälpa olegitimerade med betygsättningen till jul. Men de flesta får inte tid till medbedömningen.

kommentarsikon

Att inte ge sina medbedömande lärare tid till betygssättningen är ett indirekt budskap om att det inte är något man behöver lägga så stor vikt vid, säger Per Måhl, fristående expert på betygsfrågor. 

kommentarsikon

Foto: Öyvind LundFiona McIntyre är behörig lärare i både Skottland och Sverige. Släktingarna i Skottland tror inte sina öron när Fiona McIntyre berättar att ungdomar utan lärarutbildning kan vikariera i svenska skolor.

kommentarsikon

Foto: Maja Suslin

Regeringen vill ha ett snabbspår till lärar­yrket för nyanlända lärare. Men det verkar inte gå särskilt snabbt att få till ett sådant.

kommentarsikon