Array

Artiklar om lärarbrist

Bild: Kristina Sahlén

Kinesiskan är på frammarsch i Sverige. Antalet elever som läser språket har mer än fördubblats på några år. Men lärarbristen är ett problem.

kommentarsikon

Från Lärarförbundet Svenska folket förstår vad som skapar kvalitet i skolan: Lärarna måste få tid att undervisa och rimliga löner.

kommentarsikon

Bild: Niklas Arevik

5,2 miljoner lärare, 60 miljoner fler barn i skolan och 178 miljarder kronor. Det måste världen skaka fram innan nästa år för att nå FN:s milleniemål för utbildning, ”Education for all”, 2015. Det visar en ny rapport från Unesco.

kommentarsikon

Debatt Trots politisk enighet saknas konkreta åtgärder för att lösa bristen på lärare, skriver Tomas Selin, Lärarförbundet Student.

kommentarsikon

Akut brist på behöriga lärare väntar i flera ämnen. En genomgång av Skolverkets siffror visar att framför allt språklärarna är alldeles för få.

kommentarsikon

Var fjärde lärare kommer att gå i pension de närmsta tio åren. Kommunerna behöver rekrytera 80 000 lärare för att täcka upp för pensionsavgångarna.
– Att Sverige står inför en nationell lärarkris börjar stå klart för de flesta, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

kommentarsikon

En kändis som NO-vikarie. Det är Skolverkets nya grepp för att locka unga till läraryrket.
– Jag har själv velat bli lärare. Läraryrket kan man ju göra precis så roligt man vill, säger en av deltagarna Filip Hammar.

kommentarsikon1

I många kommuner nekas elever undervisning i nationella minoritetsspråk – trots att de har rätt till det. Orsaken är att det inte finns några lärare.

kommentarsikon

I vår kommer endast fyra tekniklärare och fem biologilärare för årskurserna 7-9 att utexamineras. Det visar en undersökning från Lärarförbundet.

kommentarsikon2

Stora pensionsavgångar kombinerat med få som vill utbilda sig till NO-lärare leder till kraftig lärarbrist inom några år.

kommentarsikon1

Bild: Ingvar Lagerlöf

400 par skor ställdes ut på Stortorget i Gävle i helgen. Det var Lärarförbundets sätt att visa på den kommande lärarbristen.

kommentarsikon

Det finns gott om lärarjobb de kommande åren. Men chansen att få jobb varierar mellan olika lärarkategorier och mellan olika delar av landet. Förskollärare har lättast att få jobb.

kommentarsikon

Lärarstudenter på Mälardalens högskola i Eskilstuna ser ljust på möjligheterna att få arbete efter utbildningen.
— Jag vill helst arbeta på lågstadiet, men hittar jag inget jobb där kan jag ta förskolan, säger Maria Gustafsson som blir lärare med inriktning från förskola till årskurs 6.

kommentarsikon

Bild: Wikimedia CommonsHöstterminen 2011 ser ut att gå till historien som en termin då ännu färre än vanligt börjar utbilda sig till ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen för årskurs 7-9 i grundskolan.

kommentarsikon1