lärarbrist

Artiklar om lärarbrist

Sverige har en åldrande lärarkår, även med internationella mått mätt. Fyra av tio lärare är över 50 år. Det framgår av OECD:s rapport Education at a Glance.

kommentarsikon

Pensionerade lärare kan räkna med att bli flitigt uppvaktade när lärarbristen gör sig allt mer påmind. De 65-plussare som är beredda att gå tillbaka till skolan har ett mycket bra förhandlingsläge.
– Det ringer rektorer nästan hela tiden, konstaterar Irene Holmgren, vikarie med 40 års erfarenhet.

kommentarsikon

Brist på behöriga lärare gör att skolor väljer bort att söka Skolverkets bidrag till utökad undervisning i svenska för nyanlända. Skolverket vill därför att regeringen ändrar i regelverket.

kommentarsikon

Antalet arbetslösa lärare är nu det lägsta på flera decennier. Det gör arbets­marknaden extremt god för lärare och förskollärare.

kommentarsikon

80 procent av rektorerna och förskolecheferna har det senaste året fått det svårare att rekrytera behöriga och legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Det visar en undersökning som Lärarförbundet har gjort.

kommentarsikon

Även moderna språk, geografi och bild omfattas av regeringens nya väg in i läraryrket – förutsatt att det råder brist på sådana lärare.

kommentarsikon

Fysiker, kemister och biologer kan få en gräddfil in i läraryrket. Regeringen föreslår att de ska kunna få en längre anställning som lärare, under tiden de läser in en lärarexamen. Syftet är att minska lärarbristen.

kommentarsikon

Många lärare går i pension inom tio år. Sämst är läget för speciallärarna och specialpedagogerna där över hälften av de verksamma i dag är 55 år eller äldre.

kommentarsikon

Djupdykning Tiden som försvann är på väg tillbaka med råge. Frågan är vad ännu fler timmar skulle innebära för ämnet idrott och hälsa.

kommentarsikon

Djupdykning Inget talar för att hem- och konsumentkunskap får fler timmar. Lärarförbundet prioriterar just nu lärarbristen.

kommentarsikon

Nästan hälften av speciallärarna och specialpedagogerna går i pension inom tio år. Det kommer att drabba eleverna med de största behoven.

kommentarsikon

Foto: Lotta HolmströmFör första gången har statistik över hur många lärare som faktiskt tar examen i olika ämnen presenterats. Den ger en mer komplett bild av vilka nya lärare som kommer in i yrket. I flera ämnen ser det inte så illa ut som tidigare befarats. 
Universitetskanslerämbetet, som ligger bakom rapporten, föreslår nu en dimensionering av lärarutbildningen utifrån ämnenas del i grundskolans timplan.

kommentarsikon

Utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S) vill ha klara besked av Skolverket om vilka problem som återstår att lösa när det gäller lärarlegitimationen. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström kallas därför till utskottet så fort riksdagen öppnat.

kommentarsikon

Bild: Colourbox

30.000 personer som har sökt och fått lärar- eller förskollärarlegitimation jobbar inte i skolväsendet. Det visar Skolverkets statistik över legitimerings- och behörighetsläget i mitten av augusti.

kommentarsikon

Foto: Joakim Roos

Flytta de nationella proven från årskurs 9 och förändra lärarutbildningen. Det föreslår Moderaternas talesperson i skolfrågor.

kommentarsikon

Regeringens satsning på sommarskola ser ut att sjunka ihop ganska platt. En orsak: Det finns inte behöriga lärare att få tag på.

kommentarsikon

De senaste två åren har lärarlönerna ökat lika mycket som det tidigare krävdes sju år för att uppnå. Marknadskrafterna spelar på lärarnas sida när personalbristen tilltar. Ämnesläraren Sandra Fara bytte bostadsort och jobb och fick en löneökning som överraskade till och med henne.

kommentarsikon

Skolorna formligen skriker efter lärare inför höstterminen. De lediga lärarjobben har under våren ökat med hela 32 procent jämfört med förra våren.

kommentarsikon

Akademiker med utbildning i naturämnen och teknik ska få kunna få anställning som lärare i två eller högst tre år – om de samtidigt går en pedagogisk utbildning för att bli behörig. Det är innebörden av ett förslag som regeringen skickade till Lagrådet på onsdagen.

kommentarsikon