lärarbrist

Artiklar om lärarbrist

Det har aldrig saknats så många lärare som i dag. Lärarbristen är den största som Arbetsförmedlingen uppmätt, enligt en ny rapport.

kommentarsikon1

Foto: Tomas Nilsson

Avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter och socialpedagoger i skolan. Det föreslår Lärarförbundet i en debattartikel. Vingåker gör just detta. Där anställer kommunen tre lärarassistenter. 

kommentarsikon

Illustration: Maria RaymondsdotterDebatt Satsa på fler lärare, inte andra personalgrupper, i utsatta områden. Det skriver två politiker från Liberalerna.

kommentarsikon
För att täcka bristen på lärare de kommande 15 åren skulle var fjärde behörig gymnasieelev behöva börja på en lärarutbildning – varje år. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som presenteras på torsdagen.
– Skolan måste anpassa sig till en situation där de inte får tag på legitimerade lärare, säger Fredrik Svensson, analytiker på UKÄ.
kommentarsikon

I flyktingströmmens spår har behovet av lärare ökat dramatiskt. Nu behövs andra yrkesgrupper i skolan för att avlasta lärarna.

kommentarsikon

1,6 miljoner människor i Sverige hade kunnat tänka sig bli lärare om de valt yrke i dag, enligt en undersökning som Lärarförbundet har gjort. Bland de yngre kan flera hundratusen tänka sig det yrkesvalet.

kommentarsikon

Foto: Mats Thorén

Regeringen höjer prognosen för hur många lärare som behöver rekryteras med 20.000 heltidstjänster åren 2015–2019. 17.000 av dessa beror på det ökade antalet nyanlända barn. De kommande fem åren beräknas det fattas 60.000 lärare. 

kommentarsikon

Från Lärarförbundet De senaste årens sifferlösa avtal har gynnat lärarna. Därför förlänger Lärarförbundet avtalet och förstärker arbetet för högre lön.

kommentarsikon

Sverige har en åldrande lärarkår, även med internationella mått mätt. Fyra av tio lärare är över 50 år. Det framgår av OECD:s rapport Education at a Glance.

kommentarsikon

Pensionerade lärare kan räkna med att bli flitigt uppvaktade när lärarbristen gör sig allt mer påmind. De 65-plussare som är beredda att gå tillbaka till skolan har ett mycket bra förhandlingsläge.
– Det ringer rektorer nästan hela tiden, konstaterar Irene Holmgren, vikarie med 40 års erfarenhet.

kommentarsikon

Brist på behöriga lärare gör att skolor väljer bort att söka Skolverkets bidrag till utökad undervisning i svenska för nyanlända. Skolverket vill därför att regeringen ändrar i regelverket.

kommentarsikon

Antalet arbetslösa lärare är nu det lägsta på flera decennier. Det gör arbets­marknaden extremt god för lärare och förskollärare.

kommentarsikon

80 procent av rektorerna och förskolecheferna har det senaste året fått det svårare att rekrytera behöriga och legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Det visar en undersökning som Lärarförbundet har gjort.

kommentarsikon

Även moderna språk, geografi och bild omfattas av regeringens nya väg in i läraryrket – förutsatt att det råder brist på sådana lärare.

kommentarsikon

Fysiker, kemister och biologer kan få en gräddfil in i läraryrket. Regeringen föreslår att de ska kunna få en längre anställning som lärare, under tiden de läser in en lärarexamen. Syftet är att minska lärarbristen.

kommentarsikon

Många lärare går i pension inom tio år. Sämst är läget för speciallärarna och specialpedagogerna där över hälften av de verksamma i dag är 55 år eller äldre.

kommentarsikon

Djupdykning Tiden som försvann är på väg tillbaka med råge. Frågan är vad ännu fler timmar skulle innebära för ämnet idrott och hälsa.

kommentarsikon

Djupdykning Inget talar för att hem- och konsumentkunskap får fler timmar. Lärarförbundet prioriterar just nu lärarbristen.

kommentarsikon

Nästan hälften av speciallärarna och specialpedagogerna går i pension inom tio år. Det kommer att drabba eleverna med de största behoven.

kommentarsikon

Foto: Lotta HolmströmFör första gången har statistik över hur många lärare som faktiskt tar examen i olika ämnen presenterats. Den ger en mer komplett bild av vilka nya lärare som kommer in i yrket. I flera ämnen ser det inte så illa ut som tidigare befarats. 
Universitetskanslerämbetet, som ligger bakom rapporten, föreslår nu en dimensionering av lärarutbildningen utifrån ämnenas del i grundskolans timplan.

kommentarsikon