lärarbrist

Artiklar om lärarbrist

Bild: Colourbox

30.000 personer som har sökt och fått lärar- eller förskollärarlegitimation jobbar inte i skolväsendet. Det visar Skolverkets statistik över legitimerings- och behörighetsläget i mitten av augusti.

kommentarsikon

Foto: Joakim Roos

Flytta de nationella proven från årskurs 9 och förändra lärarutbildningen. Det föreslår Moderaternas talesperson i skolfrågor.

kommentarsikon

Regeringens satsning på sommarskola ser ut att sjunka ihop ganska platt. En orsak: Det finns inte behöriga lärare att få tag på.

kommentarsikon

De senaste två åren har lärarlönerna ökat lika mycket som det tidigare krävdes sju år för att uppnå. Marknadskrafterna spelar på lärarnas sida när personalbristen tilltar. Ämnesläraren Sandra Fara bytte bostadsort och jobb och fick en löneökning som överraskade till och med henne.

kommentarsikon

Skolorna formligen skriker efter lärare inför höstterminen. De lediga lärarjobben har under våren ökat med hela 32 procent jämfört med förra våren.

kommentarsikon

Akademiker med utbildning i naturämnen och teknik ska få kunna få anställning som lärare i två eller högst tre år – om de samtidigt går en pedagogisk utbildning för att bli behörig. Det är innebörden av ett förslag som regeringen skickade till Lagrådet på onsdagen.

kommentarsikon

70 000 nya heltidstjänster kommer att behövas inom fem år, enligt Skolverket som idag presenterar en ny prognos över rekryteringsbehovet av lärare.

kommentarsikon

70 procent av skolledningarna har svårt att rekrytera lärare och förskollärare med rätt behörighet. Det visar en kartläggning som Skolinspektionen har gjort. Rektorer, förskolechefer och huvudmän måste bli mer strategiska och långsiktiga, konstaterar myndigheten. 

kommentarsikon

Från Lärarförbundet Högre lön är avgörande för läraryrkets framtid men löser inte bristen här och nu. Det är hög tid för huvudmännen att sätta in kraftåtgärder.

kommentarsikon2

Foto: Alexander Mahmoud

Fokus De är kollegor med olika utbildning. De har ett bra samarbete och sticker inte under stol med att fritidspedagogen har ett större pedagogiskt ansvar.

kommentarsikon

Bild: Magnus Torle

Övningsskolor ska göra det mer attraktivt att studera till ­lärare. Målet är en tydlig koppling mellan teori och praktik. Vi har hälsat på hos Holstagårdsskolan i Skåne, som ingår i regeringens försök med övningsskolor för vfu.

kommentarsikon

Enkät — Jag är från Finland och det jag tycker är konstigt med Sverige är att skolan är en så stor politisk fråga. Det måste vara jobbigt att vara lärare när så mycket ändras mellan olika regeringar, säger Jarna Pere.

kommentarsikon

Lärarnas tidning frågade fem elever på Ornässkolan i Borlänge.

kommentarsikon

Såväl lärare som föräldrar märker av bristen på lärare. För lärarna är svårigheten att få tag på vikarier den mest påtagliga konsekvensen, enligt en undersökning från Lärarförbundet.

kommentarsikon

Bristen på högskoleutbildade förskollärare förväntas fortsätta öka, enligt en analys från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet När vi frågar våra läsare om de upplever Lärarnas tidning som trovärdig svarar 93 procent ja. Det är en hög siffra i jämförelse med annan media.

kommentarsikon

3.000 kronor i månaden i studielön. Så lockar ­Jokkmokk unga att bli lärare. ­Yamina Sandström nappar direkt.

kommentarsikon

Falkenberg har de senaste fyra åren satsat på att höja lärarlönerna för att locka och behålla lärare. Det gör svenskläraren Susanne Söderby till en vinnare.

kommentarsikon

Bild: Robert Henriksson

Östersund erbjuder Ma-NO-lärare 3.000 ­kronor mer i månaden för att motverka lärarbristen. Ulf Hedin kan tänka sig att skjuta upp pensionen något år.

kommentarsikon