Array

Artiklar om lärarbrist

Regeringen vill att det vartannat år görs prognoser över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare. Ett välkommet första steg mot en aktiv dimensionering, anser Lärarförbundet Student.

kommentarsikon

60 procent av yrkeslärarna har tre senaste åren övervägt att lämna sitt yrke. Det visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund (LR).

kommentarsikon

Ledare Kommunerna kommer att tvingas satsa stort på skolan. Mycket förändras — och det är vi lärare som ska leda utvecklingen.

kommentarsikon

Större möjlighet till praktik inom den svenska skolan för asylsökande och ett utvidgat snabbspår för nyanlända med lärarexamen, så de ska kunna validera sina kunskaper. Det är några av förslagen i en utredning om hur bristen på lärare ska kunna lösas.

kommentarsikon

Kommuner har anställt skolpersonal och byggt nya klassrum för att möta det stora antalet nyanlända barn – men det räcker inte. Lärarbristen är akut, visar en undersökning som Aftonbladet gjort.

kommentarsikon

Debatt Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson: Att få fler att vilja bli lärare är en av regeringens högst prioriterade frågor.

kommentarsikon2

Chefredaktören har ordet Regeln är att politiken absolut inte ska lägga sig i lönebildningen. Men undantaget finns.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Har du övervägt att lämna yrket? Det är du i så fall inte ensam om.

kommentarsikon

Aktuellt Nybörjarna på utbildningen till gymnasielärare har blivit betydligt fler de senaste åren. Men de räcker ändå inte till, visar nya siffror.

kommentarsikon

Det har aldrig saknats så många lärare som i dag. Lärarbristen är den största som Arbetsförmedlingen uppmätt, enligt en ny rapport.

kommentarsikon1

Foto: Tomas Nilsson

Avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter och socialpedagoger i skolan. Det föreslår Lärarförbundet i en debattartikel. Vingåker gör just detta. Där anställer kommunen tre lärarassistenter. 

kommentarsikon

Illustration: Maria RaymondsdotterDebatt Satsa på fler lärare, inte andra personalgrupper, i utsatta områden. Det skriver två politiker från Liberalerna.

kommentarsikon
För att täcka bristen på lärare de kommande 15 åren skulle var fjärde behörig gymnasieelev behöva börja på en lärarutbildning – varje år. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som presenteras på torsdagen.
– Skolan måste anpassa sig till en situation där de inte får tag på legitimerade lärare, säger Fredrik Svensson, analytiker på UKÄ.
kommentarsikon

I flyktingströmmens spår har behovet av lärare ökat dramatiskt. Nu behövs andra yrkesgrupper i skolan för att avlasta lärarna.

kommentarsikon

1,6 miljoner människor i Sverige hade kunnat tänka sig bli lärare om de valt yrke i dag, enligt en undersökning som Lärarförbundet har gjort. Bland de yngre kan flera hundratusen tänka sig det yrkesvalet.

kommentarsikon

Foto: Mats Thorén

Regeringen höjer prognosen för hur många lärare som behöver rekryteras med 20.000 heltidstjänster åren 2015–2019. 17.000 av dessa beror på det ökade antalet nyanlända barn. De kommande fem åren beräknas det fattas 60.000 lärare. 

kommentarsikon

Från Lärarförbundet De senaste årens sifferlösa avtal har gynnat lärarna. Därför förlänger Lärarförbundet avtalet och förstärker arbetet för högre lön.

kommentarsikon

Sverige har en åldrande lärarkår, även med internationella mått mätt. Fyra av tio lärare är över 50 år. Det framgår av OECD:s rapport Education at a Glance.

kommentarsikon

Pensionerade lärare kan räkna med att bli flitigt uppvaktade när lärarbristen gör sig allt mer påmind. De 65-plussare som är beredda att gå tillbaka till skolan har ett mycket bra förhandlingsläge.
– Det ringer rektorer nästan hela tiden, konstaterar Irene Holmgren, vikarie med 40 års erfarenhet.

kommentarsikon

Brist på behöriga lärare gör att skolor väljer bort att söka Skolverkets bidrag till utökad undervisning i svenska för nyanlända. Skolverket vill därför att regeringen ändrar i regelverket.

kommentarsikon