Array

Artiklar om lärarbrist

Foto: Kristina SahlénIntervjun Om inte friskolorna hade funnits skulle ännu fler lärare ha lämnat yrket. Det tror Lars Leijonborg, branschens nye ordförande.

kommentarsikon1

Ledare För att lösa lärarbristen räcker det inte med att locka nya lärare. Det handlar lika mycket om att värna och behålla dem som finns.

kommentarsikon

Gör lärarutbildningen tydligare kopplad till läraryrket och kom i gång med privata lärarutbildningar. Det var två förslag som levererades under årets första skoldebatt i Lärarförbundets regi i Almedalen i Visby.

kommentarsikon

Lagom till sommarlovet klubbade riksdagen igenom utökad matteundervisning på mellanstadiet - redan till höstterminen. Det har fått både rektorer och lärare att gå i taket. – Detta är otroligt respektlöst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

kommentarsikon

Lärarkåren i grundskolan växte med ett par tusen heltidstjänster det gångna läsåret. Fast i mer än hälften av landets kommuner märkte eleverna inte av det. Tvärtom, de fick dela sin lärare med fler skolkamrater. Särskilt tydlig är förändringen i friskolorna.

kommentarsikon

Endast fyra av tio sfi-elever avslutar den kurs de följer, visar ny statistik från Skolverket. Av alla sfi-elever avbryter 22 procent studierna helt. Främsta skälet till avhopp är att elever får jobb, enligt Sivert Kvarnéus, sfi-rektor.

kommentarsikon

I Malmö hoppas man att studenter som nyss slutat gymnasiet ska kunna lindra lärarbristen på både kort och lång sikt. I höst drar ett pilotprojekt i gång med "juniora medarbetare" i Malmös grundskolor, fritidshem och förskoleklasser.

kommentarsikon

Kungliga tekniska högskolan (KTH) blir ett av fyra lärosäten som får i uppdrag att hålla i en femårig satsning för att locka forskarutbildade att bli ämneslärare och lektorer. Lockbete: ett utbildningsbidrag på 25.000 kronor i månaden.

kommentarsikon

Regeringen vill att det vartannat år görs prognoser över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare. Ett välkommet första steg mot en aktiv dimensionering, anser Lärarförbundet Student.

kommentarsikon

60 procent av yrkeslärarna har tre senaste åren övervägt att lämna sitt yrke. Det visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund (LR).

kommentarsikon

Ledare Kommunerna kommer att tvingas satsa stort på skolan. Mycket förändras — och det är vi lärare som ska leda utvecklingen.

kommentarsikon

Större möjlighet till praktik inom den svenska skolan för asylsökande och ett utvidgat snabbspår för nyanlända med lärarexamen, så de ska kunna validera sina kunskaper. Det är några av förslagen i en utredning om hur bristen på lärare ska kunna lösas.

kommentarsikon

Kommuner har anställt skolpersonal och byggt nya klassrum för att möta det stora antalet nyanlända barn – men det räcker inte. Lärarbristen är akut, visar en undersökning som Aftonbladet gjort.

kommentarsikon

Debatt Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson: Att få fler att vilja bli lärare är en av regeringens högst prioriterade frågor.

kommentarsikon4

Chefredaktören har ordet Regeln är att politiken absolut inte ska lägga sig i lönebildningen. Men undantaget finns.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Har du övervägt att lämna yrket? Det är du i så fall inte ensam om.

kommentarsikon

Aktuellt Nybörjarna på utbildningen till gymnasielärare har blivit betydligt fler de senaste åren. Men de räcker ändå inte till, visar nya siffror.

kommentarsikon

Det har aldrig saknats så många lärare som i dag. Lärarbristen är den största som Arbetsförmedlingen uppmätt, enligt en ny rapport.

kommentarsikon1

Foto: Tomas Nilsson

Avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter och socialpedagoger i skolan. Det föreslår Lärarförbundet i en debattartikel. Vingåker gör just detta. Där anställer kommunen tre lärarassistenter. 

kommentarsikon

Illustration: Maria RaymondsdotterDebatt Satsa på fler lärare, inte andra personalgrupper, i utsatta områden. Det skriver två politiker från Liberalerna.

kommentarsikon