Array

Artiklar om inskolningsmetoder

Insändare Under inskolningen försöker vi ha den verksamhet som vi ser som den bästa för barnen. Vi utmanar, lyssnar in och ger barnen, både de i befintliga gruppen och de nya, möjlighet att utforska och prova på. Några veckor efter inskolningen får föräldrarna fylla i en utvärdering kring hur de upplevt inskolningen, skriver signaturen Gertrud Andersson, förskollärare.

kommentarsikon

Bild: Sofie Marklund (Beskuren)För att föräldraaktiv inskolning ska fungera optimalt måste föräldrarna leva upp till vissa önskvärda beteenden, tycker de som jobbar i förskolan. Det visar ny forskning från Linköpings universitet.

kommentarsikon

Insändare Förut var vår ”vanliga” inskolning långdragen. Barnen blev sjuka och det drog ut på tiden. Det vi gör nu är en intensivare inskolning där föräldrarna är med i alla moment under dagen. Berättar signaturen Morotslandets pedagoger på Almgårdens förskola i Borås.

kommentarsikon

Läs Förskolans recension av Marie Arnesson Erikssons bok som handlar om hur man får till en bra start i förskolan.

kommentarsikon