Array

Artiklar om förskoleupproret

Insändare Att vi fick en läroplan var bra, men när mål och medel ej följs åt så är det en skymf mot oss ambitiösa pedagoger. Vi får ej de verktyg och medel som behövs, så att vi kan utföra samhällets viktigaste uppdrag, att fostra och utveckla små barns lärande., skriver signaturen Gunilla Svensson, Vimmerby.

kommentarsikon

Foto: Lärarförbundet

Lärarförbundet har under lång tid försökt få kommunen att ta till krafttag mot den höga arbetsbelastningen inom skolor och förskolor i Örebro. Idag lämnade förbundet över 2400 namnunderskrifter till kommunen vid en manifestation på Stortorget.

kommentarsikon

Insändare Fackligt arbete bygger bland annat på grundtanken om solidaritet. Att tillsammans stå upp och på olika sätt säga samma sak, skriver Pia Rizell.

kommentarsikon

… förskollärare i Örebro, som deltog i en kupp på kommunens utbildningsdag för förskollärare.

kommentarsikon