Array

Artiklar om demokrati

Skolan ska ge alla elever en likvärdig demokratisk kompetens och minska klyftorna mellan elever. Men på gymnasiet ökar i stället skillnaderna.

– Vi måste hitta verktyg för att nå pojkarna på yrkesprogrammen, säger Tiina Ekman, statsvetare och forskare.

kommentarsikon

Det är populärt att vara med i Toleransprojektet på högstadieskolorna i Kungälv. – Jag vill känna mer sympati för andra människor och förstå hur folk har det, säger Leif Nyman som är en av eleverna i gruppen.

kommentarsikon

Film är ett bra sätt att få i gång en lyssnande diskussion, tycker Elisabeth Landström. Det gäller att försöka komma fram till en gemensam förståelse.

kommentarsikon

I deliberativa samtal strävar man efter att alla ska få komma till tals på lika villkor. – Argumentet blir det centrala och inte personen som framför det, säger Kent Larsson, forskare och lärarutbildare.

kommentarsikon

Mitt i rampljuset, på scen inför öppen ridå. Så upplever han rektorsjobbet. Fast det finns de som säger att Thomas Åkerblom kvalar till tio i topplistan som både chef och ledare.

Annons
Annons
Annons
Annons