Specialpedagogik

Bild: Moa Hoff.

Specialpedagogik nr 2, 2014
Samtalen i elevhälsan kretsar ofta kring diagnoser och stökiga elever. Men egentligen ska arbetet fokusera på en god miljö för alla. .

Bild: Bo Fernström.

Turtagning, lyssnande, koordination, avläsa bokstäver, motorik. Det är ingen hejd på de färdigheter man kan träna på då man spelar fiol i grupp.

kommentarsikon

Forskning Det är för tyst i skolan och det hämmar elevernas läsförståelse. Läsning kräver nämligen samtal, menar pedagogforskaren Catarina Schmidt som följt en grupp elever i årskurs 3–5 under tre år.

kommentarsikon

Bild: Joanna Hellgren.

Tjugoentusen kronor. Mer än så behöver det inte kosta för att få en elev med kognitiva svårigheter att koncentrera sig på skolarbete.

kommentarsikon

Bild: Hasse Hedström.

Monicas man drunknade. Catharinas bror blev överkörd av tåget. Det förde dem samman i Randiga huset, en organisation som stöttar barn och ungdomar som förlorat någon närstående.

kommentarsikon

Bild: Helena Davidsson Neppelberg.

Nyanlända elever är en särskild utmaning för skolan. Det kan vara svårt att skilja ut vad som är ovana vid ett nytt språk, psykisk ohälsa eller kanske en funktionsnedsättning.

kommentarsikon

Drivkraften Eva Ludvigsson besvarar frågor om sitt yrke som specialpedagog i årskurs f-3.

kommentarsikon

Regeringen vill mer än fördubbla antalet platser till speciallärarutbildningen. De som tar examen ska dessutom få en examensgåva på 50 000 kronor.
– Äntligen inser man situationens allvar men vad som egentligen behövs är riktigt rejäla lönehöjningar, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

kommentarsikon

Intresset har varit stort för regeringens satsning på förstärkt elevhälsa. Men i år väntas Skolverket bara betala ut 211 av 260 miljoner kronor i bidrag för att anställa mer personal.

kommentarsikon

Samtidigt som särskolan skriar efter behöriga lärare står två tredjedelar av vårterminens platser inom Lärarlyftet 2 för just särskolan tomma. Anledningen är de dåliga villkoren för lärarna, tror studierektor Diana Berthén på Stockholms universitet.

kommentarsikon

Om tidningen Specialpedagogik

Annons
Annons
Annons
Annons