Slöjdforum

Slöjdforum blir Uttryck!

Uttryck är en ny och spännande tidning som vänder sig till alla lärare i de estetiska ämnena. Den 22 september kommer första numret av nya tidningen men redan nu finns Uttryck på webben. Det betyder att läsare av Slöjdforum automatiskt kommer att länkas till Uttryck om det inte handlar om gamla artiklar som kommer att ligga kvar på Slöjdforums sida tills vidare. Allt gott hälsar Uttrycks redaktion.
 
Här hittar du Uttrycks sida på Lärarnas Nyheter.


Annons

Själv tycker jag att risken för godtycklighet är svår när det gäller bedömning. Frågan är om den någonsin går att helt komma ifrån.

kommentarsikon

Tänk om jag kunde få göra det jag är utbildad för, undervisa barn i slöjd. Men som verkligheten ser ut hinner jag inte ens planera min undervisning för det finns alltid något möte jag bör gå på.

kommentarsikon2

Vikten av att kunna motivera valen i slöjden har förstärkts i den nya kursplanen. Slöjdens estetiska och kulturella uttryck lyfts fram som en del av det centrala innehållet. - Redan för betyget E ska eleverna nu kunna analysera, reflektera och motivera sina olika val, säger Johanna Hedlund, slöjdlärare i Vallda strax utanför Kungsbacka.

kommentarsikon

På Klockarskolan i Säter är de nya kunskapskraven ingen match. Där bedömer eleverna sig själva i en kunskapsmatris.
– De följer matrisen, bedömer var de ligger och vad som krävs för nästa betygssteg. Det är som att gå upp en ”level” i ett tv-spel, säger slöjdlärare Titti Biström Buske.

kommentarsikon

Kajsa Borg har medverkat till att ta fram den nya kursplanen för slöjd och med kunskapskraven för de nya betygsstegen. Men själv intresserar hon sig mer för bedömning än för betyg. – Viktigast är att göra bra bedömningar, som gör att eleverna själva förstår vad de ska bli bättre på, och vad de redan är bra på.

kommentarsikon

Loggboken är ett viktigt verktyg för att sätta rättvisa betyg och kvalitetssäkra undervisningen, anser textillärare Helena Ottander-Bjerkesjö.
– Den är en räddningsplanka när man har många elever, särskilt nu med de nya betygskriterierna, säger hon.

kommentarsikon

Formativ bedömning är ett samspel mellan lärare och elev. Det handlar lika mycket om elevens lärande som det handlar om lärarens undervisning, menar Viveca Lindberg, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet.

kommentarsikon

… tidigare metodiklärare på Linköpings universitet, som bidragit med ett stort antal föremål till Nordiska museets utställning om skolslöjd under hundra år. Föremålen har han fått i samband med intervjuer med elever till folkskolläraren Sven Alfred Kjellgren, som i början av 1900-talet arbetade systematiskt utifrån Otto Salomons världsberömda pedagogik.

kommentarsikon1

Kommentaren: I Nepal fanns en rikedom av kunskap och en hantverksskicklighet jag sällan skådat. Resan till andra sidan jordklotet var inte bara en geografisk resa, det kändes även som att resa i tiden, skriver Inger Möller Degerfält, ordförande i ämnesrådet för slöjd.

kommentarsikon

Jag har inte svaren. Men jag tycker det är viktigt att vi slöjdlärare kämpar och står upp för vårt fantastiska ämne. Som vi vet är slöjden oftast elevernas favoritämne i skolan, men de har svårt att se nyttan av ämnet utanför skolan (NU-03). Detta är viktigt att ta fasta på och förändra, för att få eleverna att förstå varför de har slöjd.

kommentarsikon

Om tidningen Slöjdforum

Annons
Annons
Annons
Annons