Stor psykisk ohälsa bland fritidspedagoger och förskollärare

Från 2014-04-10 12:55

Bild: Colourbox

Fritidspedagoger och förskollärare är kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar för psykiska diagnoser. Enligt statistik från Försäkringskassan är det nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för dessa yrkesgrupper än för arbetsmarknaden i helhet. Det har också skett en ökning med 27 procent på fem år.

– Här får vi svart på vitt en situation som vi larmat om länge. Det är en väldigt allvarlig situation. Man går på knäna och jag är orolig, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

I Försäkringskassans statistik för sjukfrånvaro ingår yrkesgrupperna förskollärare och fritidspedagoger i samma kategori, och de senaste fyra åren har kurvan för sjukskrivningar 14 dagar och längre för psykiska diagnoser pekat rakt uppåt.

Så sent som i förra veckan gick även Skolverket ut och varnade för en allvarlig utveckling då barngrupperna på fritidshemmen aldrig varit större.

– Det måste finnas maxgränser och de ska fastställas på lokal nivå. Sedan regnar det politiska utspel kring skolan men det är total tystnad kring fritidshemmen, säger Lärarförbundets ordförande Eva Lis Sirén.

Birgit Andersson är lektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hon disputerade med en avhandling som behandlade just fritidspedagogernas arbetssituation.

– Jag kan mycket väl tänka mig att man hamnar i utmattningssyndrom i takt med att arbetsbelastningen har förändrats och försämrats, säger hon.

Birgit Andersson ser flera skäl till ett allt tuffare arbetsklimat.

– Det blir så svårt att leva upp till ambitionerna när barngrupperna eskalerar så till den milda grad som de gjort det senaste decenniet. Man vill och försöker jobba på samma sätt men det är en omöjlighet när barngrupperna är så stora att man inte kan garantera barnens säkerhet.

I sin studie fick bland annat Birgit Andersson förklarat av en rektor att fritidspedagogerna sågs som "gummibandet i hela verksamheten som får den att fungera" och kunde användas under hela skoldagen som till exempel lärarvikarier.

– Man stångar sin panna blodig för att både agera i skolan och på fritidshemmen. Flexibilitet är bra men jag kan tänka mig att det blir in absurdum.

Sjukskrivningar

Kategorin förskollärare/fritidspedagoger är överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar 14 dagar och längre för psykiska diagnoser. Av antal startade sjukfall per 1.000 anställda var det 36,3 fall 2012 jämfört med 20,2 för arbetsmarknaden i helhet.
   
De fem senaste årens siffror för förskollärare/fritidspedagoger, med samma siffra hela arbetsmarknaden inom parentes: 

  • 2012: 36,3 (20,2)
  • 2011: 33,8 (18,5)
  • 2010: 31,2 (17,8)
  • 2009: 27,4 (15,7)
  • 2008: 28,5 (16,7)


Källa: Försäkringskassan

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter