Array

Artiklar om Mathias Åström

Arbetsgivarna vill öka tempot i förhandlingarna med lärarfacken och siktar på en uppgörelse före sommaren.

kommentarsikon

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samförhandlar i avtalsförhandlingarna för att sätta gemensamt tryck mot Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt attackerar förbunden varandra.

kommentarsikon

Lärarnas Riksförbund kräver att det ska införas lägstalöner för legitimerade lärare. Lärarförbundet varnar för att utspelet kan skada förhandlingarna.

kommentarsikon

Lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står fortfarande långt ifrån varandra i löneförhandlingarna. Den 30 april löper läraravtalet ut. Då har parterna knappast träffat någon uppgörelse.

kommentarsikon

Den 30 april går Lärarförbundets avtal med Sveriges Kommuner och Landsting ut. Men mycket talar för att lärarna får vänta på sina nya löner.

kommentarsikon

Illustration: Ladislav Kosa

Fokus Lärarna vill ha mer än andra i avtalsrörelsen. Men är det möjligt? De är inte den enda gruppen som anser sig underbetald.

kommentarsikon

Nya lärare bör anställas på visstid i stället för att få provanställningar som övergår i fasta jobb, råder SKL. Men Lärarförbundet tar strid om de nya lärarnas anställningar.

kommentarsikon

Bara en bråkdel av lärarna har bytt förtroendearbetstid mot högre lön. Ett misslyckande för arbetsgivaren, anser facket.

kommentarsikon

Nästan varannan lärare behöver använda sin fritid för att kommunicera digitalt med föräldrar och elever.

kommentarsikon

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tecknat kollektivavtal med Jensen Education AB. Det innebär att alla stora privata skolföretag nu har kollektivavtal.

kommentarsikon

Lärarnas löner har inte höjts i den takt som Lärarförbundet hade förväntat sig när det senaste avtalet undertecknades.

kommentarsikon

Foto: Peter Magnusson

Lärare och rektor enades om arbetstider och skolutveckling i enlighet med det centrala avtalet. Men kommunen sa nej.

kommentarsikon
Illustration: Robert Nyberg

För femton år sedan var lärarna de sista att lämna det gamla tarifflönesystemet, som inte gav några nya pengar. Men inte heller det individuella lönesystemet har hittills infriat förhoppningarna. Nu ställs hoppet till att rektorerna som lönesättande chefer ska få fart på lönespridningen. Och då handlar det om större skillnader än en femtiolapp eller hundralapp.

kommentarsikon

— Beslutet i Mölndal bryter mot kollektivavtalet. Därför begär vi lokal tvisteförhandling, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

kommentarsikon

I Mölndal och Borås har politikerna beslutat förlänga undervisningstiden för alla lärare. Ett avtalsbrott, enligt Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

kommentarsikon2

I det nya läraravtalet förutsätts att ändrade arbetstider kopplas till långsiktig skolutveckling. Men nu kommer signaler om skolor som redan växlat in löneökningar mot tid.

kommentarsikon

Lärarförbundets medlemmar inom Almega tjänsteföretagen och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) har fått nya kollektivavtal.

kommentarsikon

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström svarar på vanliga frågor om avtalets nya regler för arbetstid.

kommentarsikon

Även om det är långt kvar till avtal så uppfattar jag att båda sidor vinnlägger sig om att nå varandra också
i arbetstidsfrågan, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

kommentarsikon