Mathias Åström

Artiklar om Mathias Åström

Bild: Lennart Månsson

Lärarna får mer än andra – i år också. Under 2013 ökar lönerna med drygt 3 procent, visar Lärarnas tidnings kartläggning.

kommentarsikon1

Möjligheten att byta förtroendearbetstid mot höjd lön har inte blivit någon succé. Bara 1 600 lärare har bytt, visar en kartläggning som Lärarnas tidning har gjort.

kommentarsikon

I nästan var fjärde kommun måste de nya förstelärarna byta från ferietjänst till en ­anställning med mer reglerad arbetstid. Ofta utan ekonomisk ersättning.

kommentarsikon1

Löneförhandlingarna för privatanställda lärare och förskollärare går mot deadline. Lärarförbundet kräver en uppvärdering.

kommentarsikon

I dagarna får lärarna vid de konkursdrabbade JB-skolorna sina uppsägningsbesked. Lärarförbundet har inlett diskussioner med de övertagande bolagen om återanställning av lärarna.

kommentarsikon1

Nu startar förhandlingarna för de statligt anställda lärarna. Och Lärarförbundet kräver att även lärarna inom staten ska få mer än andra.

kommentarsikon

Den stora striden i den ­danska arbetsmarknadskonflikten handlade om huruvida det ska finnas ett centralt reglerat maxtak för antalet lektioner eller om det är rektorn på varje skola som ska avgöra hur lärarens arbetstid fördelas.

kommentarsikon

Skolledarnas löner ökade med mellan drygt 2 och nära 7 procent 2012, visar Lärarförbundets undersökning.

kommentarsikon

Det kan dröja innan den nya lönen betalas ut. I värsta fall ända till våren 2013.

kommentarsikon

Lärarförbundet centralt tar inte ställning till om semestertjänst eller ferietjänst är det bästa för vuxenutbildningens lärare.

kommentarsikon

I det nya löneavtalet finns inget undantag för arbetsledande personal som det gjorde i det förra. Det innebär att även skolledarna ingår i den grupp som garanteras en minsta löneökning på 4,2 procent i år.

kommentarsikon

På tisdagen vid lunchtid överlämnade medlarna Christina Rogestam och Jan Björkman sitt slutbud i den kommunala avtalsrörelsen till lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

kommentarsikon

Skolledarna måste få bättre förutsättningar att arbeta med lönesättning. Det är en nyckel till en ökad differentiering av lönerna, anser Lärarförbundet.

kommentarsikon1

Foto: Oskar Kullander

I förra veckan inledde medlarna sitt arbete med att få fram ett nytt avtal för de kommunalt anställda lärarna.

— Vi håller på att sätta oss in i läget. Vi lyssnar på bägge parter och försöker förstå hur det ser ut, säger medlaren Christina Rogestam.

kommentarsikon

Lärarna på landets folkhögskolor får 3,2 procent i löneökning i år. De kommer också att få diskutera sin arbetstid med sin rektor.

kommentarsikon

Tror du att en strejk kommer att ge lärarna mer än andra?

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har sagt nej till arbetsgivarnas nya bud, som innebar ett ettårsavtal och 2,6 procent i löneökning. Nu börjar medlingsprocessen.

kommentarsikon

Om parterna inte kommer överens kan det bli konflikt. Lärarförbundet har en rejäl kassakista att ta ur om det blir strejk.
— Det jag kan säga är att vi har tillräckliga finansiella muskler, säger Lärarförbundets kanslichef Sören Holm.

kommentarsikon1

Arbetsgivarna vill öka tempot i förhandlingarna med lärarfacken och siktar på en uppgörelse före sommaren.

kommentarsikon

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samförhandlar i avtalsförhandlingarna för att sätta gemensamt tryck mot Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt attackerar förbunden varandra.

kommentarsikon

Lärarnas Riksförbund kräver att det ska införas lägstalöner för legitimerade lärare. Lärarförbundet varnar för att utspelet kan skada förhandlingarna.

kommentarsikon