Array

Artiklar om Mathias Åström

Efter konfliktvarsel har lärarfacken träffat ett avtal som ska ge lärarna på flera skolföretag likvärdig löneutveckling med de kommunalt anställda lärarna.

kommentarsikon

Hur går det för lärarna det sifferlösa året 2014? Svar: Lärarna får mer i löne­ökning än andra — för tredje året på raken.

kommentarsikon

Arbetsgivaralliansen har gett lärarfacken ett slutbud i förhandlingarna om nya löner för lärarna på folkhögskolorna. Senast tisdagen den 10 juni ska svaret lämnas.

kommentarsikon

Snart ska nyutbildade få legg direkt efter lärarexamen. Men alla nyexaminerade har fortfarande rätt till introduktion i ett år med stöd av en mentor. Den 1 juli är de nya reglerna planerade att börja gälla.

kommentarsikon

Bild: Per Groth

Det blir allt vanligare att lärarnas löner bestäms i direkta samtal mellan läraren och chefen. Det visar nya siffror.

kommentarsikon

Lärarförbundets representantskap samlades på tisdagen för att diskutera löneutvecklingen för lärarna. Ett beslut om en eventuell uppsägning av avtalet i förtid dröjer dock.

kommentarsikon

Många förstelärare går på knäna. Två av tre uppger att de har fått ökad arbetsbelastning sedan de utsågs. Det visar Lärarnas tidnings undersökning.
– Jag ska driva på skolutvecklingen men får ingen tid till det. Det är en ekvation som inte går ihop, säger försteläraren Jenny Dahlin.

kommentarsikon

I Pajala får lärarna 7 procent i löneökning under 2014. Det är sannolikt rekordet hittills i år för löneökningar bland landets lärare.

kommentarsikon

Bild: Maja Brand

Sätt av fem miljarder kronor till ett statligt engångslyft av lärarlönerna. Det kravet ställer Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

kommentarsikon

Foto: Stockholmsmässan

Var fjärde gymnasielärare vittnar om att marknadsföring har ökat deras arbetsbörda.

kommentarsikon

Många kommuner satsar nästan inget mer på lärarnas löner än de är tvungna till enligt avtalet. Det framgår av resultaten av löneöverläggningarna för år 2012 och 2013 i 278 av landets 290 kommuner.

kommentarsikon

Nu har lärarnas avtalsrörelse för år 2014 dragit igång med förhandlingar för lärarna inom de samhällsnära företagens organisation KFS. Lärarförbunden håller fast vid kravet att lärarna ska få mer än andra grupper.

kommentarsikon

Bild: Ladislav Kosa (Bilden är beskuren)

Nästa år finns inga garantier för att lärarnas löner ska fortsätta stiga i förhållande till andra grupper. Läraravtalets sista år saknar siffror.

kommentarsikon

Friskolornas riksförbund startar en visselblåsartjänst. Där ska lärare kunna ­larma anonymt om missförhållanden på friskolor.

kommentarsikon

Bild: Camilla Öjhammar

Skellefteå är en av många kommuner som inte skjuter till egna pengar för karriärtjänsterna. Fackliga företrädare varnar för ökad arbetsbelastning för alla lärare.

kommentarsikon1

Källa: SKL

De korttidsanställda blir fler och de fast anställda färre. Det visar Lärarnas tidnings granskning av anställningarna inom kommunala skolor och förskolor

kommentarsikon

Lärarnas löner ökade med nästan fem procent 2012. Det innebär att lärarna i fjol fick höjd reallön med cirka fyra procent. Det är den högsta höjningen på mycket, mycket länge.
– Vi kommer att ha en trend med högre löneökningar för lärarna under flera år, säger Göran Zettergren, chefsekonom på TCO.

kommentarsikon

Lärarna i Lernia har fått ett nytt avtal. Det ger lägst 6,8 procent i löneökningar på tre år, vilket är i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

kommentarsikon

Statligt anställda lärare får samma löneökning som övriga på arbetsmarknaden. De blir därmed utan uppvär­dering.
– Regeringen signalerar till kommuner och skolföretag att de måste satsa på lärarna, men den signalen går inte ut till de statliga arbetsgivarna, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

kommentarsikon

Nu har de statligt anställda lärarna fått ett nytt avtal. Till skillnad från de flesta övriga lärare får de statligt anställda lärarna inte mer än andra grupper i det centrala avtalet. Inte heller Lernias lärare garanteras mer än det så kallade märket.

kommentarsikon