Mathias Åström

Artiklar om Mathias Åström

Lärarna på förskolor och skolor inom kooperationens förhandlingsorganisation KFO har fått ett nytt avtal. Avtalet är på fyra år.
– Det är ett avtal i nivå med övriga läraravtal. Det ger lärarna mer än andra yrkesgrupper, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

kommentarsikon

Var fjärde arbetsplatsombud inom Lärarförbundet anser att det har blivit svårare att få ut facklig tid de senaste fem åren.

Röster ur enkäten – så skriver ombuden om sina förutsättningar.

kommentarsikon

Efter exakt tre veckor har den norska lärarstrejken avblåsts med omedelbar verkan. Parterna har enats om en lösning – och det är lärarna som går segrande ur striden.

kommentarsikon

Fokus planeringstid De flesta fritidspedagoger saknar lokala avtal kring planeringstid. Enligt Lärarförbundet har frågan även varit omöjlig att driva i central förhandling.

kommentarsikon

Efter konfliktvarsel har lärarfacken träffat ett avtal som ska ge lärarna på flera skolföretag likvärdig löneutveckling med de kommunalt anställda lärarna.

kommentarsikon

Hur går det för lärarna det sifferlösa året 2014? Svar: Lärarna får mer i löne­ökning än andra — för tredje året på raken.

kommentarsikon

Arbetsgivaralliansen har gett lärarfacken ett slutbud i förhandlingarna om nya löner för lärarna på folkhögskolorna. Senast tisdagen den 10 juni ska svaret lämnas.

kommentarsikon

Snart ska nyutbildade få legg direkt efter lärarexamen. Men alla nyexaminerade har fortfarande rätt till introduktion i ett år med stöd av en mentor. Den 1 juli är de nya reglerna planerade att börja gälla.

kommentarsikon

Bild: Per Groth

Det blir allt vanligare att lärarnas löner bestäms i direkta samtal mellan läraren och chefen. Det visar nya siffror.

kommentarsikon

Lärarförbundets representantskap samlades på tisdagen för att diskutera löneutvecklingen för lärarna. Ett beslut om en eventuell uppsägning av avtalet i förtid dröjer dock.

kommentarsikon

Många förstelärare går på knäna. Två av tre uppger att de har fått ökad arbetsbelastning sedan de utsågs. Det visar Lärarnas tidnings undersökning.
– Jag ska driva på skolutvecklingen men får ingen tid till det. Det är en ekvation som inte går ihop, säger försteläraren Jenny Dahlin.

kommentarsikon

I Pajala får lärarna 7 procent i löneökning under 2014. Det är sannolikt rekordet hittills i år för löneökningar bland landets lärare.

kommentarsikon

Bild: Maja Brand

Sätt av fem miljarder kronor till ett statligt engångslyft av lärarlönerna. Det kravet ställer Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

kommentarsikon

Foto: Stockholmsmässan

Var fjärde gymnasielärare vittnar om att marknadsföring har ökat deras arbetsbörda.

kommentarsikon

Många kommuner satsar nästan inget mer på lärarnas löner än de är tvungna till enligt avtalet. Det framgår av resultaten av löneöverläggningarna för år 2012 och 2013 i 278 av landets 290 kommuner.

kommentarsikon

Nu har lärarnas avtalsrörelse för år 2014 dragit igång med förhandlingar för lärarna inom de samhällsnära företagens organisation KFS. Lärarförbunden håller fast vid kravet att lärarna ska få mer än andra grupper.

kommentarsikon

Bild: Ladislav Kosa (Bilden är beskuren)

Nästa år finns inga garantier för att lärarnas löner ska fortsätta stiga i förhållande till andra grupper. Läraravtalets sista år saknar siffror.

kommentarsikon

Friskolornas riksförbund startar en visselblåsartjänst. Där ska lärare kunna ­larma anonymt om missförhållanden på friskolor.

kommentarsikon

Bild: Camilla Öjhammar

Skellefteå är en av många kommuner som inte skjuter till egna pengar för karriärtjänsterna. Fackliga företrädare varnar för ökad arbetsbelastning för alla lärare.

kommentarsikon1

Källa: SKL

De korttidsanställda blir fler och de fast anställda färre. Det visar Lärarnas tidnings granskning av anställningarna inom kommunala skolor och förskolor

kommentarsikon