Array

Artiklar om Claes-Göran Aggebo

Skolverket gör en ny tolkning av skollagen och slår fast att lärare inte behöver sätta betyg i ämnen som eleverna inte har fått undervisning i.

kommentarsikon1

Anpassad studiegång, längre ledighet och omedelbar avstängning. Det är frågor som rektor själv ska besluta om. Men den nya skollagen ger också möjlighet att delegera beslut.

kommentarsikon1