Birgitta Vuorinen

Artiklar om Birgitta Vuorinen

Fack och arbetsgivare gör gemensam sak för att höja fritidspedagogernas status inom Karlstads kommun. De senaste fyra åren har nätverket i form av frukostmöten blivit en succé.

kommentarsikon