Array
Annons

Recension. Forskarna Bim Riddersporre och Barbro Bruce är redaktörer för antologin Berättande i förskolan, och har där samlat forskareliten inom området, skriver recensent Britt Jakobsson.

kommentarsikon

Recension. Boken är en gedigen historisk, filosofisk och politisk genomgång, långt ifrån en lättsmält sammanfattning. Men den är väl värd att läsa för den som söker utmaning i det för givet tagna i svensk förskola och skola, skriver recensent Monica Nylund.

kommentarsikon

Recension. Boken hade kunnat vara både tjockare, mer underbyggd och mer nyanserad, men som debattskrift och motbild till Pisa-studiernas verklighetsuppfattning är den tankeväckande, skriver recensent Joakim Landahl.

kommentarsikon

Recension. Boken Orolig och blyg i skolan ger många värdefulla tips på hur lärare kan upptäcka och bemöta oro, rädsla och ångest hos elever. Den vetenskapliga grunden till boken är dock något otydlig, anser recensent Ann Werner.

kommentarsikon

Recension. Kornhall är initierad och har en bred erfarenhet av skolutvecklingsfrågor. Hans bok är en utmärkt och lättläst introduktion i skolutveckling och kan fungera som en mycket bra startmotor för de huvudmän och skolor som vill utveckla sitt arbete, skriver recensent Sten Svensson.

kommentarsikon

Recension. Pernilla Alms röst i det offentliga rummet är välkommen, för hon är påläst, passionerad och pedagogiskt väl förankrad. Och med sin bok har hon i alla fall vunnit över mig till den växande skaran av läxfrihetens förespråkare, skriver recensent Peter Fowelin.

kommentarsikon

Insänt Jag tror att skolans värsta fiende är tråkigheten, och tyvärr tror jag att The Big 5 ökar tråkigheten, skriver Gunilla Törnqvist.

kommentarsikon

Insänt Mötet mellan lärare och religiösa elever är en pedagogisk utmaning för den lärare vars världsuppfattning enbart vilar på vetenskaplig grund, skriver Roger Bodin.

kommentarsikon

Bild: Ulf Frödin

Debatt. SD föreslår en serie ändringar i förskolans läroplan. Förskoleforskare ställer sig kritiska till resonemanget, och kallar det för ett »påfallande oreflekterat sätt att förhålla sig till begreppen kultur och kulturarv«.

kommentarsikon

Debatt. Tillgänglighet är en pusselbit som ofta saknas i skolors likabehandlingsarbete. Den nya diskrimineringslagen från 1 januari 2015 gör detta arbete ännu mer angeläget, skriver representanter för Handikappförbunden.

kommentarsikon

Om tidningen Pedagogiska magasinet

Annons
Annons
Annons
Annons