Yrke

Yrke är Lärarförbundets tidskrift för yrkeslärare

 
Adress: Yrke, Box 12239, 102 26 Stockholm.
Telefon: 08-737 67 30
Fax: 08-657 97 48
E-post: yrke@lararforbundet.se
 
 

Redaktion

Björn Andersson, chefredaktör
08-737 67 30
bjorn.andersson@lararforbundet.se
 
Helena Gårdsäter, redaktionssekreterare
08-737 65 43
helena.gardsater@lararforbundet.se
 
Katarina Burstein, redaktionsassistent
08-737 65 44
katarina.burstein@lararforbundet.se
 
Elisabeth Cervin, reporter
08-737 68 40
elisabeth.cervin@lararforbundet.se
 
Per Hagström, reporter
08-737 66 79
per.hagstrom@lararforbundet.se
 
Linus Hellerstedt,reporter
08-737 67 76
linus.hellerstedt@lararforbundet.se
 
Pontus Ohlin, reporter
08-737-65 04
pontus.ohlin@lararforbundet.se
 
 

Annonsering och bilagor

Maria Hamqvist, Marie Lingensjö, Lärartidningar Produktion AB
 
 

Prenumeration och adressändring

Medlemmar vänder sig till regionkontoret för att ändra adress. 

Icke medlemmar kontaktar: 
Lärartidningar Produktion AB
Telefon: 08-737 66 80
E-post: prenumeration@larartidningar.se