miVIDA

miVIDA vänder sig främst till lärare i hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa.
 
 
miVIDA
Adress: Box 12239, 102 26 Stockholm 
Besöksadress: Segelbåtsvägen 15 Stora Essingen
Telefon: 08 - 737 65 00 
E-post: mivida@lararforbundet.se 
 
 

Redaktion

Maria Nöjd, reporter
Telefon: 08-737 69 99, 073-070 33 68
E-post: maria.nojd@lararforbundet.se

Johanna Ulrika Orre, reporter
Telefon: 08-7376874, 070-213 95 72
E-post: johanna.orre@lararforbundet.se

Elisabeth Richter, reporter
Telefon: 08-737 66 88, 070-208 93 59
E-post: elisabeth.richter@lararforbundet.se

Vera Söderström, layout
Telefon: 070-753 48 53
E-post: vera@veragrafiskform.se
 
 

Annonsering och bilagor

ConMedia Konsult AB
Telefon: 08-601 25 20
E-post: info@conmedia.se
 
 

Prenumeration och adressändring

Medlemmar vänder sig till regionkontoret för att ändra adress. Telefon: 0770-330303

Icke medlemmar kontaktar: 
Lärartidningar Produktion AB
Telefon: 08-737 66 80
E-post: prenumeration@larartidningar.se