miVIDA

miVIDA vänder sig främst till lärare i hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa.
 
 
miVIDA
Adress: Box 12239, 102 26 Stockholm 
Besöksadress: Segelbåtsvägen 15 Stora Essingen
Telefon: 08 - 737 65 00 
E-post: mivida@lararforbundet.se 
 
 

Redaktion

Helena Ingvarsdotter, chefredaktör och ansvarig utgivare
Telefon: 08-737 67 92
E-post: helena.ingvarsdotter@lararforbundet.se

Annika Dzedina, redaktionssekreterare
Telefon: 08-737 67 33
E-post: annika.dzedina@lararfobundet.se

Cecilia Lindgren, redaktionsassistent
Telefon: 08-737 65 51, 070-116 45 99
E-post: cecilia.lindgren@lararforbundet.se

Marie Bengts, reporter (tjänstledig)
Telefon: 08-737 67 26
E-post: marie.bengts@lararforbundet.se

Maria Nöjd, reporter
Telefon: 08-737 69 99, 073-070 33 68
E-post: maria.nojd@lararforbundet.se

Johanna Ulrika Orre, reporter
Telefon: 08-7376874, 070-213 95 72
E-post: johanna.orre@lararforbundet.se

Elisabeth Richter Brising, reporter
Telefon: 08-737 66 88, 070-208 93 59
E-post: elisabeth.richter@lararforbundet.se

Vera Söderström, layout
Telefon: 070-753 48 53
E-post: vera@veragrafiskform.se
 
 

Annonsering och bilagor

ConMedia Konsult AB
Telefon: 08-601 25 20
E-post: info@conmedia.se
 
 

Prenumeration och adressändring

Medlemmar vänder sig till regionkontoret för att ändra adress. Telefon: 0770-330303

Icke medlemmar kontaktar: 
Lärartidningar Produktion AB
Telefon: 08-737 66 80
E-post: prenumeration@larartidningar.se