miVIDA

miVIDA vänder sig främst till lärare i hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa.
 
 
miVIDA
Adress: Box 12239, 102 26 Stockholm 
Besöksadress: Segelbåtsvägen 15 Stora Essingen
Telefon: 0770-330303 
E-post: mivida@lararforbundet.se 
 
 

Redaktion

Gertrud Svensén, chefredaktör och ansvarig utgivare
08-737 65 40

Per Bengtsson, redaktionssekreterare
08-737 65 95

Björn Andersson, reporter
08-737 67 30

Elisabeth Cervin, 
reporter
08-737 68 40

Per Hagström, reporter
08-737 66 79

Linus Hellerstedt, reporter
08-737 67 76

Katarina Burstein, redaktionsassistent
08-737 65 44

E-post till ovanstående: fornamn.efternamn@lararforbundet.se

 
Vera Söderström, layout
Telefon: 070-753 48 53
E-post: vera@veragrafiskform.se
 
 

Annonsering och bilagor

ConMedia Konsult AB
Telefon: 08-601 25 20
E-post: info@conmedia.se
 
 

Prenumeration och adressändring

Medlemmar vänder sig till regionkontoret för att ändra adress. Telefon: 0770-330303

Icke medlemmar kontaktar: 
Lärartidningar Produktion AB
Telefon: 08-737 66 80
E-post: prenumeration@larartidningar.se