Här blir matten konkret och kreativ

Från Origo 2011-12-07 12:32

 

Boken Tal och tanke inleds med att en flicka i årskurs 2 får svara på frågan vad matematik är och hon svarar: ”Det är det fröken gör framme vid tavlan”. Bokens innehåll är precis tvärtemot. Som en röd tråd visar författarna Ida Heiberg Solhem, Bjørnar Alseth och Gunnar Nordberg hur elever kan arbeta konkret med matematik på ett kreativt sätt. Kommunikationen mellan elever–elever och lärare–elever står hela tiden i fokus. Det är inget ”tyst räknande” som författarna förordar, utan kopplingen till Lgr11:s syfte och centrala innehåll blir väldigt tydligt. Balansen mellan att kommunicera, lösa problem och att eleverna ska ha kunskaper om begrepp, metoder och olika uttrycksformer beskrivs och lyfts fram i boken.

Tal och tanke är uppdelad i fem kapitel: Tal och talförståelse, Statistik, Räkning, Geometri och Mätning. Boken är tydligt förankrad i forskning och teorier gällande matematik.

Innehållet, på nästan 400 sidor, kan antingen läsas från pärm till pärm eller användas som uppslagsbok utifrån det ämne du för tillfället arbetar med. Här finns många inspirerande exempel som är hämtade från olika undervisningssituationer. Författarna hänvisar kontinuerligt till elevuppgifter där du får konkreta förslag på hur du kan arbeta tillsammans med dina elever.

Den differentierade matematikundervisningen lyfts fram och författarna är väldigt tydliga med att koppla matematiken till verkligheten. I vår undervisning måste vi arbeta mer med olika representationsformer. Tallinjen används flitigt i alla kapitlen förutom i geometrin. För mig blir det tydligt hur användbar den är i undervisningen. Tallinjen ger en konkret bild av hur eleverna kan räkna ut tidsskillnader, när de håller på med multiplikation, addition, subtraktion, division eller för att de ska kunna se bråkens förhållande till varandra.

Bokens målgrupp är lärare som undervisar elever från förskoleklass upp till årskurs tre, men det hindrar inte lärare som undervisar äldre elever att läsa boken. Här finner jag, som arbetar med elever i 10–12-årsåldern, mycket användbart. Det är bara att justera innehållet i uppgifterna så att det passar undervisningen.

Att läsa boken innebär att lärare måste tänka till kring sin egen undervisning. Boken är ett bevis på att matematik inte är något som fröken gör framme vid tavlan. Tal och tanke är en lättläst och inspirerande matematikdidaktisk bok som jag hoppas många lärare ska finna användbar i sin undervisning.

Tal och tanke – matematikundervisining från förskoleklass till årskurs 3

Ida Heiberg Solem, Bjornar Alseth och Gunnar Nordberg

Studentlitteratur

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter