Array

Foto: Oscar MattssonHallå där, Samuel Bengmark, programansvarig på Chalmersutbildningen Lärande och ledarskap, som tillsammans med Volvo Personvagnar, Göteborgs Tekniska College och Västsvenska Handelskammaren instiftat en tjänst som 50 procent gymnasielärare på Göteborgs Tekniska College, 50 procent ingenjör på Volvo Personvagnar.

kommentarsikon


Svar på tal
Han löser brott med bunsenbrännare, retorter och provrör. Författaren Mattias Boström vet allt om den vetenskaplige detektiven Sherlock Holmes metoder.

kommentarsikon


Kommer det på provet? Hur många gånger har inte frågan ställts? I det här numret tittar vi närmare på hur de nationella proven i matematik påverkar undervisningen och eleverna. Vi besöker också lärare som gör provet till ett lärtillfälle och låter eleverna arbeta med loggbok, rollspel, rapporter, radioprogram och argumenterande uppsatser för att visa vad de kan.


Uppkopplat
Din smartphone kan bli ännu smartare. Det finns appar för allt från ordbehandling till bullermätning – och de flesta är gratis. Här är 30 superappar som hjälper dig med jobbet.

kommentarsikon


Ny forskning
Vad händer på matematiklektionerna och vad lär sig eleverna? Margareta Engvall har identifierat fyra olika typer av klassrum.

kommentarsikon


Porträtt
Stigande havsnivåer, kraftigare regn och en stad som riskerar att läggas under vatten. Klimatforskaren Sofia Thorsson tar fram strategier för hur ett varmare och blötare Göteborg ska räddas.

kommentarsikon

Flygplan som drivs med solceller och vindkraft. Återvinning av duschvatten. Livsmedelsaffär med grönsaksodling på taket. Under teknikveckan på Alléskolan i Floda skapar eleverna hållbara lösningar för framtidens byggande och transporter.

kommentarsikon

Böcker Bedömning i NO – grundskolans tidiga år är utmärkt för alla lärare som arbetar med NO i grundskolan, då den ger tydliga och goda exempel, tycker Christofer Danielsson.

kommentarsikon


Frågan känns igen. Den har ställts av många generationers elever. Varför ska vi egentligen kunna det här? Så Origo ställde två frågor till: Är matematikens starka ställning i skolan motiverad? Och om den är det, hur gör man undervisningen angelägen för eleverna?


Uppkopplat
Poddsändningar har fått en renässans. Det är inte bara kändisar som Filip & Fredrik som har insett hur lätt det är att skapa sina egna radioprogram och sprida dem över internet. Så här enkelt kan du skapa poddsändningar med elever, kollegor – eller på egen hand.

kommentarsikon

Annons
Annons
Annons
Annons