Array

Förskollärare i förskoleklass tvingas studera på fritiden för att få arbeta i nya grundskolan. Ett realistiskt upplägg, anser statssekreterare Bertil Östberg. Men regeringens förslag möter kritik.

kommentarsikon

Foto: Aline Lessner

Idén att skolan ska ha en fostrande roll leder fel, menar professorn i etnologi Jonas Frykman. Han är en av ledamöterna i regeringens nya utbildningsråd.

kommentarsikon

Snabbare avskrivning av studielånet för lärarstudenter och ett statligt lönelyft för lärarna. Det är två av skolförslagen i Miljöpartiets vårbudgetmotion.

kommentarsikon

En klar majoritet av svenskarna sågar regeringens förslag om betyg från årskurs 4. Kvinnor och yngre är mer negativa än män och äldre.

kommentarsikon

Rektorers skriftliga omdömen om lärare som söker karriärtjänster blir offentliga handlingar. Det står klart efter en dom i kammarrätten. Nu övergår Lindesbergs kommun till att ta muntliga referenser från rektorerna.

kommentarsikon

Socialdemokraterna i Skåne vill slopa det fria skolvalet och går därmed emot partiledningens hållning i frågan. Försämrade skolresultat och segregation är en konsekvens av föräldrarnas rätt att välja skola, anser partidistriktet som är det största i landet.

kommentarsikon

– Skillnaderna i kunskapsresultat mellan skolor har ökat. Det fria skolvalet har sannolikt bidragit. Det säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Häromdagen förnekade statsminister Fredrik Reinfeldts att det fria skolvalet skulle ha segregerande effekter.

kommentarsikon

Inför andra elever uttryckte sig en lärare nedsättande om en elev som bar huvudduk. Trakasserier, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) som avser att stämma huvudmannen i tingsrätten.

kommentarsikon

Regeringen vill ha en gemensam ingång till ämneslärarutbildningen, oavsett om man tänkt sig undervisa på högstadiet eller gymnasiet. Bakgrunden är det låga intresset för att utbilda sig till ämneslärare mot år 7-9.

kommentarsikon1

Personaltätheten kring de allra minsta skolbarnen i förskoleklass har försämrats sedan i fjol. Det visar ny statistik från Skolverket.

kommentarsikon

Om Lärarnas tidning

Lärarnas tidning är Lärarförbundets förbundstidning men har en publicistiskt självständig roll.

Redaktion & kontakt

Tipsa oss

Prenumerera

Annonsera

Följ oss på Twitter och Facebook:
twitter.com/lararnastidning
facebook.com/lararnastidning

Annons
Annons
Annons
Annons