Array

En klar majoritet av svenskarna sågar regeringens förslag om betyg från årskurs 4. Kvinnor och yngre är mer negativa än män och äldre.

kommentarsikon

Rektorers skriftliga omdömen om lärare som söker karriärtjänster blir offentliga handlingar. Det står klart efter en dom i kammarrätten. Nu övergår Lindesbergs kommun till att ta muntliga referenser från rektorerna.

kommentarsikon

Socialdemokraterna i Skåne vill slopa det fria skolvalet och går därmed emot partiledningens hållning i frågan. Försämrade skolresultat och segregation är en konsekvens av föräldrarnas rätt att välja skola, anser partidistriktet som är det största i landet.

kommentarsikon

– Skillnaderna i kunskapsresultat mellan skolor har ökat. Det fria skolvalet har sannolikt bidragit. Det säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Häromdagen förnekade statsminister Fredrik Reinfeldts att det fria skolvalet skulle ha segregerande effekter.

kommentarsikon

Inför andra elever uttryckte sig en lärare nedsättande om en elev som bar huvudduk. Trakasserier, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) som avser att stämma huvudmannen i tingsrätten.

kommentarsikon

Regeringen vill ha en gemensam ingång till ämneslärarutbildningen, oavsett om man tänkt sig undervisa på högstadiet eller gymnasiet. Bakgrunden är det låga intresset för att utbilda sig till ämneslärare mot år 7-9.

kommentarsikon1

Personaltätheten kring de allra minsta skolbarnen i förskoleklass har försämrats sedan i fjol. Det visar ny statistik från Skolverket.

kommentarsikon

Bild: Colourbox

Fritidspedagoger och förskollärare är kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar för psykiska diagnoser. Enligt statistik från Försäkringskassan är det nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för dessa yrkesgrupper än för arbetsmarknaden i helhet. Det har också skett en ökning med 27 procent på fem år.

kommentarsikon

En ny utredning ska ta reda på hur rektorer kan ges bättre möjligheter att utöva sitt pedagogiska ledarskap. I uppdraget ingår att se över deras arbetssituation.

kommentarsikon1

I Pajala får lärarna 7 procent i löneökning under 2014. Det är sannolikt rekordet hittills i år för löneökningar bland landets lärare.

kommentarsikon

Om Lärarnas tidning

Lärarnas tidning är Lärarförbundets förbundstidning men har en publicistiskt självständig roll.

Redaktion & kontakt

Tipsa oss

Prenumerera

Annonsera

Följ oss på Twitter och Facebook:
twitter.com/lararnastidning
facebook.com/lararnastidning

Annons
Annons
Annons
Annons