Lärarförbundet säger nej till central rättning av nationella prov

Från Lärarnas tidning 2016-03-30 09:58

Central rättning av de nationella proven är fel väg att gå för att minska lärares arbetsbelastning, anser Lärarförbundet. Det skulle dessutom sluka lärarresurser som istället behövs ute i klassrummen.

Socialdemokraterna och Moderaterna vill att de nationella proven ska rättas centralt. Syftet är att minska lärares arbetsbelastning. 
 
Men det är fel väg att gå, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand på Svenska Dagbladets debattsida på onsdagen. 
 
De nationella proven stjäl för mycket tid från undervisningen – där är fackförbundet överens med politikerna. Men central rättning skulle endast minska arbetsbelastningen marginellt, enligt Lärarförbundet.  
 
Proven måste fortfarande rättas av utbildade lärare, skriver förbundet och frågar retoriskt om inte de istället behövs ute i skolorna. Förbundet framför också argumentet att de undervisande lärarna inte kan strunta i att sätta sig in i provresultaten och vad är då vinsten? 
 
Lärarförbundet vill istället att antal prov blir färre, mindre omfattande, digitala, enklare att rätta och i större omfattning frivilliga. Uppsatser i svenska och engelska bör inte ingå i de nationella proven.
 
Frivilliga bedömningsstöd kan användas för att följa elevens kunskapsutveckling och fungera som stöd vid betygsättning. För att följa utvecklingen nationellt kan stickprov införas, föreslår Lärarförbundet.
 

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter