Status quo för funktionshindrade i skolan och förskolan

Från Lärarnas tidning 2016-03-18 14:30

Det har varken blivit bättre eller sämre för barn och elever med funktionsnedsättning i landets skolor och förskolor. Det konstaterar tre skolmyndigheter i en ny rapport.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen undersökt hur funktionshinderspolitiken har utvecklats under åren 2011–2016.
 
Myndigheternas övergripande slutsats att det i princip inte har skett någon förändring alls när det gäller de nationella inriktningsmålen. Dessa mål handlar bland annat om att varje barn och elev ska få förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt.
 
Några ljuspunkter finns dock, när det gäller vissa delmål: Det finns en större kunskap i dag om hur skolornas och förskolornas lokaler kan bli mer tillgängliga för funktionshindrade. Och det finns en större kunskap om var man kan få råd och stöd om de här frågorna.
 
Men skolmyndigheternas huvudintryck är att mycket arbete kvarstår innan funktionshindrade barn och elever får samma chans i förskolan och skolan som andra.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter