Lund kan få betala miljonvite för skolbrister

Från Lärarnas tidning 2016-02-19 14:22

Skolinspektionen kritiserar skolverksamheten i Lunds kommun. Om inte bristerna åtgärdas kan kommunen få böta 1,5 miljoner kronor.

Kritiken består av två delar. Den första handlar om att kommunen valt att organisera särskilda undervisningsgrupper i egna skolenheter. Detta strider mot skollagen.

Alla elever som placerats i särskild undervisningsgrupp har inte garanterats sin rätt till utbildning enligt skollagen, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Den andra delen gäller fritidshemmens begränsade öppettider. Kommunen har inte säkerställt att fritidshemmen erbjuder verksamhet i den omfattning som behövs med hänsyn till bland annat föräldrars förvärvsarbete eller studier, enligt Skolinspektionen.

Senast den 19 april måste kommunen ha åtgärdat bristerna för att undvika ett vite på sammanlagt 1,5 miljoner kronor.

Vitesföreläggandet följer på två tidigare tillsynsbeslut som lämnats utan tillräckliga åtgärder från kommunens sida, enligt Skolinspektionens bedömning.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter