Fler anmäler kränkande behandling

Från Lärarnas tidning 2016-02-19 13:35

Anmälningarna om kränkande behandling fortsätter att öka. I fyra av tio fall var det en lärare eller annan vuxen på skolan som uppgavs ha kränkt en elev. Det visar Skolinspektionens och Barn- och elevombudets statistik för 2015.
14 lärare anmäldes till Lärarnas ansvarsnämnd under året.

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO, tog emot 4 035 anmälningar om upplevda missförhållanden förra året, åtta procent fler än 2014. Liksom tidigare handlar anmälningarna framför allt om kränkande behandling och brist på särskilt stöd.

Det visar den samlade statistiken över 2015 års anmälningar och tillsyn.

Anmälningarna om kränkande behandling ökade med 17 procent från 2014 till 2015. I fyra fall av tio var det en vuxen på skolan som uppgavs ha kränkt eleven.     

Även antalet kritikbeslut har ökat, från 569 till 754 stycken. BEO gick vidare och begärde skadestånd för 46 elevers räkning förra året.

20 procent av kritikbesluten handlar om skolpersonal.

När Skolinspektionen anser att legitimerade lärare/förskollärare uppträtt så olämpligt eller oskickligt att de bör få en varning eller bli av med legitimationen går myndigheten vidare till Lärarnas ansvarsnämnd.

Under 2015 fick Skolinspektionen in 266 anmälningar mot legitimerade och i 14 fall gick man vidare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden har hittills meddelat 7 beslut, varav 5 går på Skolinspektionens linje.

Att anmälningar och kritikbeslut fortsätter öka tolkar myndigheten som att mörkertalen minskar, snarare än missförhållandena blir fler.

– Fler har blivit medvetna om att man kan anmäla, säger Jessica Hörnesten, statistiker på Skolinspektionen.

I sammanställningen finns också siffror från den regelbundna tillsynen. 775 skolenheter fick besök förra året och på ungefär åtta av tio upptäcktes brister.

Det skolorna framför allt är dåliga på är att använda elevhälsan förebyggande. Många skolor tar också för lång tid på sig att utreda elevers behov av extra anpassningar.

I allvarliga fall kan Skolinspektionen besluta om föreläggande med vite som skolorna måste betala om inte bristerna rättats till inom en viss tid. 72 vitesförelägganden delades ut 2015.  Beloppen ligger på mellan 100 000 och 3 miljoner kronor.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter