Lärarna ser ingen nytta med förstelärarna

Från Lärarnas tidning 2016-02-01 16:16

Majoriteten av lärarna anser att de själva inte har haft någon nytta av reformen med förstelärare. Det visar en stor kartläggning Statskontoret har gjort.
– Det är ett otroligt slöseri. Men tyvärr är jag inte förvånad. Vi vet att det finns ett stort missnöje bland lärarna och en skarp kritik mot att huvudmännen inte har tagit hand om den här reformen på ett bra sätt, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Statskontoret har låtit SCB intervjua drygt 6 000 lärare om vad de tycker om reformen med karriärtjänster i skolan. Lärarna gör huvudsakligen tummen ned.
 • Mer än hälften av lärarna är ganska eller mycket negativt inställda till reformen.
 • Mer än hälften anser att den bara är till nytta för de lärare som själva har fått tjänster som förstelärare eller lektorer.
 • Mer än hälften anser att det är oklart vad som krävs för att någon ska få en förstelärartjänst.
 • Många lärare anser att reformen skapar splittring i kåren genom för stora löneskillnader, de anser att det är oklart vad förstelärarnas uppdrag innebär och de är skeptiska till att reformen kommer att leda till positiva effekter på läraryrket eller undervisningen.
Statskontoret sammanfattar att huvudmännen inte har lyckats skapa legitimitet för reformen bland lärarna.
 
Flera förbättringar föreslås:
 • Huvudmännen måste bli bättre på att förklara hur rekryteringen till tjänsterna går till.
 • De måste klargöra vilket uppdrag förstelärare och lektorer har.
 • De måste visa andra lärare vilken nytta de och skolan kan ha av förstelärarna och lektorerna.

Johanna Jaara Åstrand instämmer i slutsatserna.
Regeringen måste ta ett omtag och ge Skolverket i uppdrag att förtydliga detta för huvudmännen.

Men lärarna verkar inte gilla karriärtjänsterna. Är det dags att skrota dem?
Nej, jag tolkar det som att lärarna framförallt är missnöjda med att huvudmännen inte har genomfört karriärreformen på ett bra sätt. Vi menar att den är en viktig byggsten för att vända resultatutvecklingen i skolan och att göra läraryrket mer attraktivt. Men det måste göras på ett bättre sätt, säger Johanna Jaara Åstrand. 

Delrapport 2 av 3

 • Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera reformen med karriärtjänster.
 • Det här är delrapport två.
 • Slutrapporten ska lämnas senast 1 första februari 2017.
  Läs hela rapporten här.

Läs fler artiklar om karriärtjänster här.  

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Förstelärare

Jag instämmer i att försteläraruppdraget måste förtydligas. Det måste stå alldeles klart på vilka grunder en förstelärare väljs, i annat fall kommer densamme att med hög sannolikhet agera som om lönehöjningen kommit som en skänk; dvs, tycka sig stå i tacksamhetsskuld till de som gjort valet. Om förutsättningarna för att få del av de nya statliga lönehöjningarna blir lika "luddiga", kommer också denna satsning att bli kontraproduktiv - sånär som på rekryteringen till våra lärarutbildningar. I dagsläget har skolledarna ute i landet kollegium som äter ur deras händer, men efter, när pengarna fördelats, ja, då kommer skolledarna att ha en lärargrupp som är mer orienterade mot följsamhet än skolutveckling, och en lärargrupp som inte tycker sig behöva delta nämnvärt i utvecklingsarbete.

Till facket Gör så

Till facket

Gör så här:

1.Lägg nu hela reformen på is

2.höj legitimerade lärares löner detta år utefter hur länge de jobbat
Ex: 5år 2000kr, 10 år 4000kr osv. Dyrt? ja det kostar pengar.
(de som varit 1e-lärare kan få 5000 mindre ett par år)

3.Fråga lärarna hur/om de vill att förstelärarreformen ska genomföras
(detta gäller så klart alla viktiga reformer)

Gör inte så här:

1.Behandla lärarna som bebisar

2.Skriv artikelserier om avundsjuka för att dåliga reformer ifrågasätts

Annons

Fler nyheter