Förskoleforskare vill inte ange maxtak för barngrupper

Från Lärarnas tidning 2016-01-18 13:47

Foto: Colourbox

Regeringen vill ha ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan. Men tre tunga förskoleforskare håller inte med. Barngruppernas storlek bör istället regleras i förhållande till målen för förskolan, anser de.

Regeringen gav för snart ett år sedan Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan. Syftet är att minska antalet barn i grupperna. Riktlinjerna ska enligt uppdraget utarbetas utifrån aktuell forskning och i dagarna släpps en vetenskaplig slutrapport i ämnet – ”Barngruppens storlek i förskolan” – av tre tunga namn inom förskoleforskningen. 
 
Där framgår att de tre inte vill låsa sig vid någon siffra. 
– Vår forskning om barngruppernas storlek visar att det är en väldigt komplex fråga. Den behöver relateras till ett antal samverkande faktorer som förskollärarnas utbildning och kompetens, barngruppens sammansättning, lokalernas utformning och personaltäthet, säger Pia Williams, en av forskarna, till TV4.
 
Forskarna skriver i rapporten att antalet barn bör ”regleras med hjälp av indikatorer”. En ”vägledande” indikator ”bör vara” målen för förskolan, anser de tre. 
 
Men regeringen håller fast vid att den vill ha ett maxtak eller ett så kallat riktmärke.
– Blir barnen för många i gruppen är risken för stor att förskollärarna inte hinner med. Därför behöver vi ett riktmärke. Vi behöver ge stöd till kommunerna, både pengar och regler, så att inte grupperna blir för stora, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till tv-kanalen. 
 
Lärarförbundet är inne på samma linje och anser att de nya riktlinjerna behöver markera att ett genomsnitt på 15 barn inte ska överskridas.
 
Tidigare fanns ett maxtak på just 15 barn. I dag ligger genomsnittet på knappt 17 barn per grupp. Antalet barn per grupp var 13,4 år 1985, men har legat stadigt runt 17 de senaste tio åren. 
 
I februari Skolverket presentera vad myndigheten kommit fram till. Regeringen vill helst undvika lagstiftning i frågan och därför kommer ett eventuellt maxtak bara vara rådgivande. 

Slurapport

  • ”Barngruppens storlek i förskolan” publiceras i dagarna. Den är författad av de tre professorerna i pedagogik Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson.
  • Boken bygger på den så kallade Göteborgsstudien – "Gruppstorlekars betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan". Läs mer om den här: Gruppstorleken är komplex

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter