Kritik för ovetenskaplighet i Skolverkets stödmaterial

Från Lärarnas tidning 2016-01-11 14:37

Forskare kritiserar Skolverkets stödmaterial i ämnet biologi för att värdera vetenskap och tro jämbördigt. De anser att hållningen strider mot skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.

I Skolverkets stödmaterial ”Kommentarmaterial till kursplanen i biologi” står skrivet:

”Genom att diskutera vad som utmärker naturvetenskapen kan eleverna få förståelse för hur naturvetenskap förhåller sig till andra sätt att veta och tro. Kursplanen avser inte att lyfta fram naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen.”

Även stödmaterialet till kursplanerna i fysik och kemi innehåller liknande formuleringar.

Detta är häpnadsväckande, skriver professorerna Ulf Danielsson, Christina Moberg och Åsa Wikfors samt förlagschefen Christer Sturmark på DN Debatt.

”Att inte förespråka evolutionsteorin är i strid med skollagen som tydligt anger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.”

Artikelförfattarna kritiserar även lärare i allmänhet för att låta en relativistisk kunskapssyn få fotfäste i skolvärlden. De hänvisar till en avhandling av statsvetaren Fredrik Sjögren som visar att lärare betraktar vetenskaplig kunskap om evolutionen som ofullständig eller omöjlig att belägga.

Skolverket avböjer på måndagen att kommentera kritiken. De formulerar för tillfället ett svar på debattartikeln.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Leka affär ger kunden rätt

Det fria skolvalet kan gynna en luddig pedagogik där man försöker stryka alla medhårs är jag rädd. Trots det hoppas jag att alla lärare anstränger sig I att vara tydliga i skolan med hur jorden faktiskt skapades och essensen i evolutionen.

Jag brukar förklara att religionen genom tiderna försökt förklara sådant som människan inte förstod, stjärnorna, åskan, hur barn blir till etc. Men idag vet vi genom vetenskapliga framsteg mer. Livet efter döden finns dock kvar för religionen att spekulera kring och sedan naturligtvis en mer filosofisk och moralisk fråga om livet och hur vi ska leva.

För att bevisa evolutionen för barnen kan vi använda fossil. Redan när Charles Darwin var liten hittade hans farfar Erasmus fossil under marken som fick honom att tvivla på Bibelns skapelseberättelse. Hur kunde utdöda fiskar finnas i berget under en park i England? Men det tog Darwin 60 år att samla ihop tillräckligt mycket material för att författa "Om arternas uppkomst" som visade hur det kan ha gått till.
Fossil fascinerar barnen. Och sådana kan man också tillverka själv som "bevismaterial"
http://kulturpedagogik.se/?p=510

Annons

Fler nyheter