SKL: Så ska lärare kunna göra karriär

Från Lärarnas tidning 2013-04-04 15:24

Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer nu med ett konkret förslag på hur de nya karriärtjänsterna för lärare ska utformas.

Förslaget bygger på tre olika karriärvägar. Dels de två karriärsteg som regeringen inrättat, lektor och förstelärare. Dels ett steg kallat ”ledarskapsspåret” och som delvis finns redan i dag, i form av exempelvis arbetslagsledare eller biträdande rektor men där lärarna måste uppfylla kraven för förstelärare för att komma i fråga (se faktaruta).

– Det centrala är att den enskilda lärarens kompetens ska användas på det sätt som passar den lokala verksamheten bäst. En lärare kan ha en tjänst som innehåller delar av flera spår, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

De tre karriärstegen är:

 • Förstelärare. Denna tjänst ska innehålla arbetsuppgifter som tydligt anknyter till undervisningen. Det kan handla om att utveckla ämnet och didaktiken, ta fram läromedel, handleda och stötta kollegor i klassrummet, ge feedback samt ansvara för lärarstudenters VFU eller nyexaminerades introduktionsperioder.
 • Lektor. En lektor ska ha tydlig koppling till den vetenskapliga världen och ska ansvara för att skolans arbete utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetsuppgifterna ska bland annat vara att utveckla ämnesundervisningen, identifiera forskningsområden i skolans verksamhet, skapa kontakter med universitet och högskolor, ansvara för utvärderingar inom ämnesområdet samt att vara ett stöd för kolleger vid bedömning av elevernas projekt- eller examensarbeten.
 • Ledarskapsspåret. Denna typ av tjänst handlar huvudsakligen om att vara ett stöd för rektorn samt att utveckla skolans kvalitetsarbete och skulle enligt SKL kunna benämnas arbetslagsledare eller biträdande rektor. Till skillnad från de andra två karriärstagen behöver det inte ingå undervisning. Till karriärtjänster inom ledarskapsspåret finns det inget riktat statsbidrag, utan huvudmannen ska stå för hela kostnaden.

Gemensamt för alla tre stegen är att lärarna som utses ska vara beredda att stödja andra lärare i olika sammanhang och ska ha ett särskilt ansvar för skolans resultat och kvalitet.

Det är huvudmannen som beslutar om karriärtjänsterna, men tanken är att rektorn ska ha en central roll i bedömning och rekrytering.

Per-Arne Andersson understryker också att satsningen inte bara handlar om ett lönelyft.

– Tjänsterna måste utveckla skolans verksamhet och elevernas måluppfyllelse. Det gäller att planera så att kunskap och erfarenheter sprids.

Läs mer på www.skl.se/

 

Kvalifikationer för att söka en karriärtjänst som lektor eller förstelärare


Förstelärare:

 • Lärarlegitimation.
 • Minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning.
 • Särskilt god förmåga att utveckla elevernas resultat.
 • Ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
 • Bedöms som särskilt kvalificerad i övrigt av huvudmannen.

Lektor:

 • Lärarlegitimation.
 • Examen på forskarnivå (licentiats- eller doktorsexamen).
 • Fyra års tjänstgöring som lärare.
 • Pedagogisk skicklighet.

Källa: Regeringens förordning 2013:70
Ledarskapsspåret regleras inte i förordningen, men enlig SKL bör kravet vara i nivå med det för förstelärare.

Fler artiklar om

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
karriär inom skolan.

Jag tror inte det spelar någon roll hur många vägar det finns att göra karriär inom skolan. Jag liknar skolan så här: Det är som att köra ut en bil på en blöt myr och tro att det går att byta däck där, du sakta men säkert sjunker sakta ner i dyn som skolan gör nu, detta är min tolkning.
Oavsett hur mycket tid och kraft läraren lägger ner i sin undervisning så lyssnar inte många elever, därför att det är för många elever i klass rummet som stör varandra, Jag tror inte på att vara flera lärare till ett lektion pass, det måste få återgå till mindre grupper i alla ämnen så ALLA elever blir sedda.
Allt för många elever blir sedda sista åren de går i skolan och då upptäcker special läraren samt rektor att det måste få bli en förlängd prao för eleven, därför att eleven inte har blivit sedd tidigare, jag undrar har vi råd med detta?

Annons

Fler nyheter