Skolverket: Betyg behöver inte sättas i alla ämnen

Från Lärarnas tidning 2012-12-13 13:23

Skolverket gör en ny tolkning av skollagen och slår fast att lärare inte behöver sätta betyg i ämnen som eleverna inte har fått undervisning i.

I skollagen står det uttryckligen att elever från årskurs 6 och uppåt ska ha betyg i samtliga ämnen varje termin. Detta har lett till frågan om hur det ska tolkas, med tanke på att eleverna inte läser alla ämnen alla terminer.

– Det är inte rimligt att sätta betyg i ett ämne som eleven inte har fått undervisning i den aktuella terminen, säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.

Därför vill Skolverket ändra på formuleringen i skollagen. Och i väntan på att regeringen ska behandla frågan kommer nu alltså nya riktlinjer.

– Bestämmelserna i skollagen är rätt snåriga och inte helt förenliga med varandra. Vi har fått mycket samtal från lärare som har tolkat dem som att de är tvungna att undervisa i varje ämne varje termin. Men så är det alltså inte, säger Claes-Göran Aggebo.

Som exempel tar han ämnet hem- och konsumentkunskap. Om en elev läser ämnet i årskurs fem men inte i årskurs sex så ska betyg inte sättas i ämnet någon termin det året.

– Däremot, om eleven fått betyg i ämnet en tidigare termin så ska det finnas en uppgift om detta i betygsdokumentet. Men något nytt betyg ska inte sättas.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Betyg sexan

Tycker exemplet i ovanstående artikel endast är ett uttryck för ett sätt för ett fåtal lärare och skolor att kunna smita från sitt betygsättaransvar. Kunskapskraven i sexan är väl närmast att betrakta som de gamla "mål att uppnå" som förut fanns i år 5. Tolkningen bör vara att betyg ska sättas SENAST vårterminen år 6 (dvs höstterminen kan du lämna blankt i vissa fall). Om man inte läser ett ämne i just sexan må väl vara, men då måste eleverna ju ha läst hela ämnet (allt centralt innehåll) under år 4-5 och kan få betyg i alla fall.

Annons

Fler nyheter