Skolverket sågar ”översättning” av läroplanen

Från Lärarnas tidning 2012-11-01 16:11

Företaget InfoMentors bearbetning av läroplanen som används av tusentals lärare kritiseras kraftigt av Skolverket som hävdar att materialet innehåller felaktigheter.
– Det kan bli problem både med rättssäkerheten och med likvärdigheten för eleverna, säger Ingrid Lindskog, enhetschef på myndigheten.

Magasinet ”Heja” lanserades i veckan på Skolforum i Stockholm. Det kostar 89 kronor och innehåller Skolverkets kunskapskrav i alla ämnen i grundskolan samt InfoMentors egen bearbetning, vars syfte är att göra kursplanernas ”komplexa och byråkratiska språk” enklare att ta till sig.

Ingrid Lindskog som är chef för grundskoleenheten på Skolverket uppmanar skolorna att kritiskt granska materialet.

– Läroplaner är juridiska dokument och om man ”översätter och förenklar” kan det lätt bli att man i stället förvanskar och trivialiserar. Då blir det problem både med rättssäkerheten och med likvärdigheten för eleverna.

Hon menar att ”Heja” innehåller flera felaktigheter.

– Bland annat har man skapat kunskapskrav i årskurs 3 i ämnen där de inte finns, vilket ju svär mot riksdagens beslut. Vi har också sett exempel på att innehållet i kursplanerna har ”förenklats” så att betydelsen blivit förändrad.

Enligt Ingrid Lindskog kan det bli oklart för lärare, elever och föräldrar vilka dokument som egentligen styr undervisningen.

– Särskilt om de dessutom innehåller felaktigheter. Det finns inga garantier för att detta material överensstämmer med kunskapskraven. Skolverket har producerat en hel rad eget stödmaterial, filmer och annat som är gratis att ladda ner på vår webb.

Hon betonar att lärarna behöver jobba med styrdokumenten och också förklara dem för elever och föräldrar.

– Det är en del av lärarnas profession att arbeta med tolkningar och konkretiseringar av läroplanerna.

Föregångaren till "Heja” kallas ”Ordlistan” och enligt uppgifter från InfoMentor har 35 procent av grundskolans lärare spridda på över 1.500 skolor ett exemplar av denna. Företaget omsatte nästan 18 miljoner kronor 2011.

Mats Rosenkvist är VD på InfoMentor. Han menar att företaget bara erbjuder något som alla lärare måste göra i alla fall.

– Att förtydliga kursplanerna ingår i lärares uppdrag. Och många ser det som en väldig utmaning. Skolverkets stödmaterial ger bara enstaka exempel medan magasinet Heja konsekvent översätter kunskapskraven i alla ämnen till ett språk som eleverna kan ta till sig.

Angående felaktigheter så medger han att det alltid är en utmaning att förenkla en text med bibehållet innehåll.

– Jag ska inte sticka under stol med att det är en tolkning som vi gör. Men vi har haft lärare och språkexperter som har jobbat med detta i ett halvår för att det ska bli så bra som möjligt. Det här är ett stödmaterial och vi menar inte att man ska lägga kunskapskraven åt sidan utan att de ska komplettera varandra.

Att de valt att ta med kunskapskrav som inte finns hävdar han är en service till elever och föräldrar.

– I nio ämnen finns det bara kunskapskrav i år sex. Det är fullständigt oförståeligt att det är på det viset. Detta är efterfrågat och har fått mycket positivt gensvar från lärare.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Tolkade läroplaner

Jag håller med föregående skribenter och anser att LGR 11 bör skrotas å det snaraste. Det är en minst sagt flummig läroplan, en skymf mot en professionnell lärarkår och våra elever samt deras föräldrar. Ett luddigt centralt innehåll som ska mötas upp av ännu luddigare kunskapskrav - nej tack. Inte undra på att det dyker upp förenklade versioner eftersom Skolverket själva så totalt misslyckats med att förmedla syftet korrekt - man kan ju numera gå kurs på högskolenivå för att lära sig tolka innehållet rättssäkert. Jag betackar mig...

Förenkling - varför då??

Undervisning och lärande är komplicerat. Det är därför lärare har en lång akademisk utbildning. På samma sätt som jurister förutsätts vara experter på komplexa juridiska sammanhang förutsätts lärare vara experter på motsvarande pedagogiska och didaktiska - och minst lika komplexa - sammanhang. Att kunna hantera detta tillsammans med elever och föräldrar är en kärnkompetens hos den professionelle läraren! "Översättningar" och förenklingar är därför en förolämpning mot en professionell yrkeskår.

Hotad rättssäkerhet?

Kejsaren är naken, men få vågar säga som det är. Det nya betygssystemet med sina svårtolkade progressionsuttryck är ett monumentalt misslyckande, och mannen på gatan skulle baxna om de tog del av Skolverkets flummiga kunskapskrav.
Likvärdigheten var ett skämt redan med föregående betygssystem. Är det nya allt som kunde åstadkommas?

Översättning av LGR11

Intressant att någon ska behöva tolka och översätta det som skrivs i läroplanen. Tyvärr är det ju så det är. Jag har undervisat i samhällskunskap i 25 år och har mycket svårt att tolka vad som menas både med det centrala innehållet och kunskapskraven i samhällskunskap för åk 9.

Det är ju också spännande att en representant från skolverket menar att det blir mer rättssäkert och färre felaktigheter om varje lärare ska sitta själv på sin kammare och tolka detta än om en grupp lärare och språkexperter gör det.

Det är sorgligt att vi ska behöva ett privat företag som gör det jobb som skolverket borde gjort från början. Alternativt att någon myndighetsperson eller politiker någon gång skulle kunna våga säga att betyg aldrig kan bli objektiva och rättvisa och det är därför läroplaner och kriterier skrivs på ett obegripligt språk.

Annons

Fler nyheter