Björklund ger Skolverket bakläxa

Från Lärarnas tidning 2012-09-06 15:35

Skolverket har inte tillräckligt användarvänlig statistik. Det anser utbildningsminister Jan Björklund som kräver bättring på flera områden.

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att förbättra sin statistik så att olika skolors faktiska resultat kan jämföras med varandra. Detta för att det fria skolvalet kräver att föräldrar och elever kan göra ett så välgrundat val som möjligt.

Dessutom riktar Jan Björklund skarp kritik mot mätinstrumentet SALSA, som han hävdar ”har använts för att legitimera bristfälliga skolresultat”. Därför ska Skolverket utreda hur SALSA i praktiken har uppfattats och använts av skolorna själva. Bakgrunden är att SALSA-värdet tar hänsyn till bakgrundsfaktorer i bedömningen av skolor, som utbildningsnivå hos föräldrarna, elevernas kön och etnicitet.

Skolverket får också i uppdrag att utveckla mått på skolors kvalitet som gör det möjligt att upptäcka vilka skolor som avviker från riksgenomsnittet i sina kunskapsresultat.

Senast den 31 maj 2013 ska förbättringarna vara genomförda.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Fixering för statistiska mätningar!

Det främsta skälet till att Jan Björklund inte är nöjd med de mätningar som redan görs idag är att de visar på en nedåtgående trend. Att detta beror på den misslyckade skolpolitik som Jan Björklund för tycks inte falla honom in. Det måste vara fel på mätinstrumenten...
Jomen tjena!

Annons

Fler nyheter