Björklunds sex år får underkänt av lärarna

Från Lärarnas tidning 2012-09-05 07:00

Lärarna sågar utbildningsministerns insatser efter sex år vid makten. Nästan var
tredje sätter en nolla i betyg. Många är även kallsinniga till de senaste reformerna.

Lärarnas tidning har undersökt vad lärarna tycker om Jan Björklund som utbildningsminister. Drygt 1 100 lärare har satt betyg på en skala mellan 0 och 5. I genomsnitt får Jan Björklund 1,5 i betyg av
lärarna.
29 procent ger honom ­betyget 0. Endast 1,5 procent ger betyget 5.

Lärarna har också värderat de senaste skolreformerna, och ger följande snittbetyg:

  • 2,7 till införandet av lärar-legitimation
  • 2,3 till betyg från åk 6
  • 2,2 till nya gymnasieskolan
  • 2,7 till nya betygsskalan
  • 2,4 till den nya lärarutbildningen.

— Jan Björklunds stil har definitivt inte varit bra för relationen med lärarkåren, säger statsvetaren Jenny Madestam som bland annat har forskat om politikers ledarstilar.

— Björklund har varit väldigt fokuserad på att genomdriva sina idéer och tankar, ibland utan att föra en dialog med dem som verkar i skolan.

Att lärarna känner sig överkörda tror hon kan få allvarliga konsekvenser.

— Risken är att de försöker hålla kvar en fot i det som har varit, säger hon.

Lärarna i undersökningen hade möjlighet att kommente-ra sin betygsättning av utbild-ningsministern. De mer positiva skriver att han har varit tydlig och lyckats lyfta fram skolfrågorna på den politiska agendan.

— Det är viktigt som politiker att visa på resultat, att det här har jag gjort, säger Jenny Madestam.

Lärarna har också svarat på frågan om hur deras arbetsvillkor förändrats sedan 2006.
59 procent anger att deras arbetssituation är sämre i dag.

»Jag får aldrig tid till att planera eller diskutera pedagogiska frågor med mina kolleger, det är bara administration, administration, administration och jakt på minuter i stället för kvalitet«, skriver en lärare.

— Regeringens förhoppning är väl att med lite tid så ska administrationen minska. Gör det inte det är det ohållbart. Det är ingen som kommer att vilja bli lärare om man ska bli ihjälstressad, säger Jenny
Madestam.

Så gjorde vi

Lärarnas tidning skickade ut en mejlenkät till ett slumpmässigt och representativt urval medlemmar i Lärarförbundet. Frågorna rörde fem skolreformer, Jan Björklunds insatser som utbildningsminister samt lärarnas arbetssituation i dag jämfört med 2006, då Björklund tillträdde.
1 179 personer svarade på enkäten.

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Frågor återstår !

Hur många fick enkäten? Hur hög var alltså svarsprocenten?
Sådana uppgifter måste varje tidning med självaktning presentera när en studie redovisas. Nu kanske det enbart har varit sådana som är negativa till Björklund som svarat. Men det kanske inte gör redaktionen något?

bedömningen av Björklund

Torestad, framförallt är det nationella och internationella undersökningar understryker och konfirmerar Björklunds misslyckande. Det har inte heller saknats kritik i andra massmedia, vilka till stor del drivs av en enskild borgerligt riktad ägarfamilj. Om man nu ska hänga upp sig på avsändarens påstådda dolda lojaliteter.

Ang. Utbildningsminister Knasens låga betyg från lärarkåren...

Om det är Jan Björklunds insatser och tid som utbildningsminister som ska bedömas så kan man ju givetvis inte ställa frågor kring lönesättning mm i enkäten. Vidi efterfrågar frågor som ställer kommunerna till svars för försämringarna. Varför detta skulle göras i samband med att man utvärderar utbildningsministerns insatser skulle ju bli missvisande om något.

Tidigare var flumskolan ett begrepp Jan Björklund ville hamra in i det svenska folkets medvetande. Idag när hans egen ordning och reda politik uppenbarligen leder till ännu sämre resultat än hans bespottade föregångares, så väljer man att ge sig på kommunaliseringen istället. If you repeat a lie often enough it becomes politics. Ett motto som styrt Björklunds hela karriär hittills.

Kommunerna har säkerligen brister som måste åtgärdas för att skolan ska fungera bättre, men att lägga all skul på dessa känns inte heller särskilt konstruktivt. Man måste givetvis samtidigt även belysa andra viktiga faktorer som varit av avgörande betydelse för skolans utveckling, såsom den avreglering och privatisering av skolan som skett? Sverige är exempelvis det enda landet i världen som oreglerat tillåter riskkapitalbolag att fritt plocka ut hur mycket vinst de önskar ur skolan. Hur lyckosam har den politiken varit? Hur påverkar detta kommunernas möjligheter att bedriva en jämlik skola med hög kvalitet?

http://www.cisionwire.se/goteborgs-universitet/r/skolans-avreglering-ors...

http://skolgranskning.aftonbladet.se/blogg/vad-hande-med-varldens-mest-j...

Dessutom så är det inte bara i fackmedia som Jan Björklunds innehållsslösa floskelpolitik kritiseras. Det händer faktiskt att högertidningar likt DN faller in i klagosången.

http://www.dn.se/nyheter/jan-bjorklunds-forskningspolitik-ar-humbug?a

Hur bedöms Björklund

I medias som styrs av fackförbund har Björklund utmålats som major som vill att ungarna inte ska ha keps på sig. Det är uppenbart att många av de förändringar som Björklund gjort har sårat en del av lärarkåren. Nu i avtalsrörelsen får ju sådana här frågor ställd av en facktidning en facklig betoning, som verkar snedvridande på resultatet. Signaturen Vidi har helt rätt. Även om avsikten inte var att få fram vissa svar så blir det ju ändå så efter alla vet vad det gäller.

Jenny Madestam ställer också upp på att många lärare kan bli ihjälstressade, vilket inte stämmer med verkligheten. Men även statsvetare kan dras med i opinionsstormen.

Lärarnas åsikter

Hej Vidi, och tack för din kommentar. Vi ställde raka frågor i enkäten, så jag vänder mig mot din beskrivning av den som tendentiös. Om du vill få en fördjupad bild av vad lärarna tycker, läs gärna kommentarerna som vi publicerat här på webben.
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/09/05/lararroster-ja...

Vänliga hälsningar,
Lotta Holmström
reporter & webbredaktör

Vidi

Tendentiös enkät med beställt resultat. Många försämringar gäller
frågor som är kommunernas uppdrag. Konstigt att man i enkäten inte
vågade sig på lönesättning, men i den saken vet alla att kommunerna
bestämmer.

Annons

Fler nyheter