Grafik: Lärarnas tidningÖver hälften av landets kommuner har dragit ner på satsningen på sommarskola sedan det statliga bidraget uteblev. I 47 procent av kommunerna anordnas över huvud taget ingen sommarskola. Det visar Lärarnas tidnings undersökning.

Under 2006 till 2011 fanns ett riktat statsbidrag för kommuner att söka för sommarskoleverksamhet. När bidraget nu tagits bort har omfattningen av verksamheten minskat kraftigt.

År 2010 gjorde Skolverket sin senaste uppföljning av satsningen. Då anordnade 81 procent av de kommunala huvudmännen sommarskola. I år är motsvarande siffra 53 procent. Störst är minskningen på gymnasiet.

56 procent av kommunerna anger i Lärarnas tidnings undersökning att verksamheten har minskat. Många skriver att det beror på att det inte fanns ett statsbidrag att söka, och att kommunen då inte haft ekonomiska möjligheter att bedriva någon sommarskola.

Flera beklagar detta. Laholms kommun skriver till exempel att sommarskolan varit ett bra komplement till den ordinarie undervisningen. »Ett miljöombyte, koncentrerad undervisning och nya lärare ger en »kick« och en omstart som ger goda resultat«, visar deras tidigare utvärderingar.

Men det finns även andra orsaker till neddragningen.

— Vi tror inte på sommarskolan som lösning för dåliga/uteblivna betyg utan kommer att lägga alla resurser vi har till den ordinarie undervisningen och under läsåret, säger Mikaa Sankala, verksamhetschef för grundskolan i Timrå kommun.

I en del kommuner har liknande tankegångar lett till lovskolor under vår och höst, eller som i Eda där en av högstadieskolorna anordnade intensivutbildning i vissa ämnen i slutet av vårterminen.

Ett par andra kommuner anger att färre elever ansökt, och att det ligger bakom den minskade omfattningen av sommarskolan.

På sina håll har man valt att även erbjuda sommarskola även i lägre årskurser. Till exempel anordnar Surahammar en veckas sommarskola för årskurs 5 och 6 i matematik och engelska.

— Satsningen ger mycket goda resultat vad gäller motivation och kunskaper och eleverna är väldigt positiva, säger verksamhetsutvecklare Lena Sandström. 

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter