Lärarnas arbetsglädje minskar

Från Lärarnas tidning 2012-08-01 14:03

Lärarnas arbetsglädje har stadigt minskat de senaste fem åren, enligt en ny undersökning. Privat anställda lärare är mer nöjda med sitt arbete än kommunalt anställda.

 

Undersökningen har gjorts av Svenskt Kvalitetsindex på uppdrag av Lärarförbundet. Lärare har fått svara på frågor inom nio olika områden, exempelvis organisation, arbetsförhållanden och engagemang.

Alla områden utom två – närmaste chef och samarbete – får sämre resultat jämfört med förra årets undersökning.

Grundskollärarna är de lärare som känner minst arbetsglädje och högskolans lärare är de som är nöjdast med sitt arbete.

Privat anställda lärare är nöjdare än kommunalt anställda inom alla de undersökta områdena. Skillnaden är allra störst när det gäller synen på ledningen.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter