– Det var ett bra möte. Vi blev lyssnade på och han gav oss tid i nästan en timme, säger Hadar Nordin, fritidspedagog på Kungsholmens friskola i Stockholm.

Fick ni några signaler om att regeringen kan tänka sig att backa från legitimationsbeslutet?

– Jag fick inte känslan att vi fick gehör för våra krav.

Hela hösten har det pågått en intensiv gräsrotsdebatt på Facebook-sidan "Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation". Där har arga och besvikna fritidspedagoger uttryckt sitt missnöje, dels med regeringens beslut att fritidspedagoger inte ska ha legitimation, dels med den nya behörighetsförordningen. I den står det att förskollärare och lärare med inriktning mot fritidshem är behöriga att undervisa i fritidshem och att där också kan "finnas fritidspedagoger".

Uppropet "Fritidspedagoger kräver förändring!" (se faktaruta) har i skrivande stund fått 3 634 namnunderskrifter och det var det uppropet som tre av de mest Facebook-aktiva fritidspedagogerna lämnade över på tisdagen.

De uppvaktande representanterna var inte nöjda med statssekreterarens svar att fritidspedagogerna kan vidareutbilda sig genom att läsa ett eller två praktisk-estetiska ämnen inom Lärarlyftet 2 och därmed få lärarlegitimation.

– Legitimationen är alldeles för hårt kopplad till skolämnen. Vi menar att fritidspedagogerna ska få legitimation utifrån sin fritidspedagogiska kompetens. Det är ett tillräckligt starkt skäl, säger Hadar Nordin.

Vad händer nu?

– Vi måste ännu tydligare arbeta med att stärka yrkesrollen genom att formulera de kunskaper och den kompetens vi fritidspedagoger har och som utbildningsdepartementet inte verkar ha en aning om. Vi måste bli bättre på att ge dem anledning att ompröva beslutet om legitimation.

Dessutom överväger Hadar Nordin att starta en intresseförening för fritidspedagoger.

Skulle inte intresseförening för fritidspedagoger bli en konkurrent till Lärarförbundet?

– Jag ser det mer som ett komplement. Vi kan gärna samverka med Lärarförbundet, som är ett starkt fackförbund. Men vi är många som tycker att Lärarförbundet inte prioriterar fritidspedagogerna som man borde ha gjort. Det känns som att vi hela tiden sätts på undantag jämfört med de stora lärargrupperna.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter