Fritidspedagoger tar strid på nätet

Från Lärarnas tidning 2011-11-02 14:07

Bild: Ewa Levau

Tusentals fritidspedagoger protesterar mot att de inte får legitimation. »Vi betraktas som andra klassens pedagoger«, säger Mikael Andersson.
Det kokar bland landets fritidspedagoger. I alla fall på nätet. På kort tid har det internetbaserade uppropet »Fritidspedagoger kräver förändring« fått över 2 000 namnunderskrifter. Facebook-gruppen »Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation« har över 1 500 medlemmar.

I Facebook-gruppen sjuder debatten — där vädrar arga, ledsna och besvikna fritidspedagoger sin kritik, främst mot utbildningsminister Jan Björklund (FP), men även mot Lärarförbundet, som anklagas för att inte göra tillräckligt. Vissa kräver Björklunds avgång, andra talar om strejk.

Lärarnas tidning har träffat Andreas Larsson, fritidspedagog på Färsinga lärcentrum i Sjöbo, och Mikael Andersson, fritidspedagog på Maria Parkskolan i Helsingborg, två av de flitigaste debattörerna på Facebook-sidan.

Fotografen ber fritidspedagogerna att posera framför basketkorgen på skolgården på Färsinga lärcentrum. Men de vägrar.

— Det är precis den bilden vi protesterar mot, den traditionella bilden av fritidspedagoger som administratörer av pingiskön, säger Andreas Larsson.

Det finns ett allmänt missnöje hos fritidspedagogerna mot att politiker och skolledare undervärderar fritidshemmen och yrket, och med att barngrupperna växer och personaltätheten minskar.

Men den tändande gnistan för nätupproren är regeringens beslut att det inte behövs legitimation för att arbeta i fritidshemmet.

— Legitimationen blir en vattendelare, mellan professionella och lekmannamässiga yrkesutövare, säger Mikael Andersson.

— Varför ska inte hela skolväsendet kvalitetssäkras? frågar sig Andreas Larsson.

Deras främsta argument för att fritidspedagoger ska ha legitimation är att fritidshemmen och fritidspedagogiken har en avgörande betydelse för elevernas utveckling, inte minst den sociala. Och att detta har ett egenvärde, inte minst när kunskapsbegreppet alltmer handlar om att mäta resultat.

— Skolans form passar inte alla. Vi kan utveckla ungarnas kunskaper på ett annat sätt, konstaterar Mikael Andersson.

— Vi kan skapa relationer på ett djupare plan. Det är särskilt viktigt för de stökiga eleverna. Kan vi vinna ungarnas hjärta har man väldigt mycket nytta av det i skolan. Allt lärande hänger ihop, säger Andreas Larsson. 

Uppropet på nätet

Nätuppropet »Fritidspedagoger kräver förändring« ställer bland annat dessa krav:

  • Fritidspedagoger och lärare med inriktning mot fritidshem ska vara de pedagogiskt ansvariga på fritidshemmet.
  • De ska omfattas av legitimation.

Lärarförbundet har 13 500 medlemmar som klassas som fritidspedagoger.

Nätuppropet finns på namninsamling.se

Läs vidare

»Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation«
på www.facebook.com

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Lärarförbundet har rätt !

Jag är inte en Lärarförbundsentusiast direkt, men i den här frågan har man rätt. Det fritidspedagogerna nu håller på med är en facklig kamp och har egentligen ingenting med pedagogik att göra. Det är därför naturligt att facket inte ställer upp här. Fritidspedagogerna vill ha den status som följer med legitimation och hoppas därmed på förbättrade villkor i det långa loppet. Men någonstans måste gränsen dras. Frågan är om Lärarförbundet ska behålla fritidsarbetarna i sitt hägn.
Man blir inte pedagog för att man är närvarande när lärande sker. Då skulle alla föräldrar bli legitimerade också.

Ingen logik i dina resonemang.

Fritidspedagogerna bedriver en facklig kamp och det är enligt dig naturligt att vårt fackförbund inte är med att bedriva denna? Hur tänkte du där? Solidaritet gentemot fritidspedagogerna saknas uppenbarligen från stora delar av lärarkåren. Ditt inlägg är också väldigt talande för det faktum att fritidspedagoger kan känna att man marginaliseras i skoldebatten. Fritidspedagoger är liksom övriga lärarkategorier en högskoleutbildad yrkeskår. Det är hånfullt att påstå att fritidspedagoger endast skulle vara närvarande när lärande sker. Ditt påstående antyder att fritidspedagoger endast spelar en passiv roll i elevernas lärande. Detta är inget annat än ren lögn. Fritidspedagoger spelar en mycket aktiv roll för elevernas lärande både i skola och på fritidshemmet. Vilken pedagogisk insats gör du förresten för eleverna efter skolslut? Hur förmedlar du kunskaper till eleverna på skolloven? Är du ens närvarande då? Fritidspedagoger följer till skillnad från lärarna eleverna under både skoldagen och eftermiddagen. Dessutom gör vi det under hela året. Vi förtjänar därför betydligt mer respekt än det du förmedlar i detta forum.

Tacksamhetsskuld.

Nog ska vi känna oss nöjda med att Lärarförbundet faktiskt jobbar med fritidshemsfrågorna, men jag anser också att medlemmarna ska få valuta för sina pengar, annars så kan vi lika gärna vara med i vilket annat förbund som helst, till exempel kan jag tänka mig att svenska schack förbundet skulle vara glada för några tusen medlemmar till. (Jag har inget med schackförbundet att göra, jag bara tog det som ett exempel).

Vad jag vänder mig emot är inte att lärarförbundet inte gör något utan att vi fritidspedagoger har känslan av att inget händer till vår fördel. Det kan absolut vara så att lärarförbundet gör en massa bra saker, men om inte medlemmarna får känslan av att det faktiskt händer något så har ju förbundet i alla fall misslyckats.

Annons

Fler nyheter