Skolverket sågar individuellt arbete

Från Lärarnas tidning 2011-10-19 12:05

För mycket individuellt arbete leder till sämre studieresultat för eleverna. Detta slår Skolverket fast med emfas i sina nya allmänna råd för undervisning i grundskolan.

Det är första gången som Skolverket ger så pass konkreta metodiska riktlinjer till lärarna. Myndigheten slår bland annat fast att undervisning där eleverna själva förväntas söka information får till följd att eleverna blir mindre engagerade i skolarbetet och uppnår sämre studieresultat.

– Så här konkreta har vi inte varit tidigare. Men jag vill betona att vi inte tar ställning för eller emot en metod. Det är när det blir för mycket eget arbete som studieresultaten sjunker. Det finns belagt i forskning, säger Ingrid Lindskog, enhetschef på förskole- och grundskoleenheten på Skolverket.

Formuleringen ”strukturerad undervisning” återkommer ett flertal gånger. Vad menas med det rent konkret?

– Det handlar om att läraren ska ha undervisningen i sin hand, från planering till genomförande, dokumentation och uppföljning.

Kan man säga att det här är ett stöd för Jan Björklunds ståndpunkt att det behövs mer katederundervisning i skolan?

– Nej det tycker jag inte alls att man kan säga. Det var utbildningsministerns ställningstagande, och det får stå för honom.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén anser att de nya riktlinjerna är ett resultat av alltför stor politisk klåfingrighet.

– Allmänna råd är ett bra stöd för lärarna. Men då ska det också vara råd och inte detaljstyrning. Att skriva lärare på näsan är inte ett sätt att öka yrkets attraktionskraft.

Ingrid Lindskog är inte förvånad över kritiken från fackligt håll.

– Det är ju fackets roll att värna om den professionella friheten. Men vi tycker inte att detta är någon detaljstyrning. Det är ett sätt att stödja lärarna i hur de ska förhålla sig till de nya styrdokumenten.

Fler artiklar om

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Jag som IT samordnare och 15

Jag som IT samordnare och 15 år som lärare innan det, kan nog säga att det lärarna behöver kunskap i är att kunna använda sig av de nya verktygen och det arbetssätt som krävs för det. Då kan lärare vägleda eleverna i den informationsflod du pratar om. Som läget är nu så får inte eleverna den styrning och vägledning de behöver för att komma ut från skolan och vara förberedd inför det teknologiska samhälle vi lever i.
Den forskning som finns menar att när IT användning ökar, ökar också samarbetet förutsatt att läraren är kompetent att använda vertygen. Om inte, det är då som den individuella informationssökningen används och det blir sämre resultat.
Håller fullständigt med Skolverket, samarbete och diskussioner fördjupar och utvecklar kunskaperna, även om man använder de kunskaper som inte står i läroböckerna.

Allmänna råd

Det heter ju allmänna råd. Detta är mycket specifika råd. Men passa på nu innan lärarna blir legitimerade för då ska de ju kunna tänka själva och läsa skollag och läroplan med betygskriterier, eller?
Jimmy Rydé, skolledare.

Jag är benägen att hålla med - äntligen!

Redan 1978, när jag började i skolans värld, pågick diskussionen om hur otydliga eller snarare, hur abstrakta skolverket var i sina skrivningar i allmänna råd, betygskriterier, kunskapsmål etc. Lärarnas ständiga fråga var: Hur skall vi tolka alla texter från skolverket? Så varför denna förvåning hos lärarförbundet? De senaste tio åren har det varit åtskilliga seminarier för lärare med behovet att förstå vad skolverket menar i sina texter (för övrigt det eleverna möter varje dag i svenska skolans undervisning).

När nu skolverket insett att deras publikationer behöver konkretiseras, då stöter det omedelbart på patrull hos lärarförbundet. Vad har konkretisering av en text att göra med skolans attraktionskraft? På vilket sätt skulle detta vara politisk klåfingrighet? På vilket sätt är det att skriva lärarna på näsan? Detta har ju lärarna efterfrågat i 30 år?

Kenth Bender
Specialpedagog
www.skolan-idag.com

ÄNTLIGEN !

Att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande är en floskel som nu kan utrotas ur pedagogernas vokabulär. Elever ute på egen hand i en informationflod som saknar motstycke i mänsklighetens historia för att hitta rätt information!
Bekvämt men bakvänt....för att kunna sortera i den strida strömmen behövs kunskaper först, hos läraren och eleven.

Annons

Fler nyheter