Säg nej till allt skrivgöra

Från Lärarnas tidning 2011-10-19 14:27
Den omfattande dokumentationen leder till sänkt kvalitet på undervisningen, skriver läraren Maj Stoddard.

Bild: Marie Kassman

Det talas mycket om kunskap i diskussionen om den svenska skolan. Men hur definierar man egentligen kunskap? I debatten har definitionen ofta haft fokus på den sorts kunskap som lätt kan mätas och vägas, på utantill-inlärning och enkla faktakunskaper. Min definition, där-emot, är att kunskap är förståelsen för hur saker och ting hänger ihop.

Kunskap, liksom bildning, går på djupet. Den hjälper oss att se världen med andra människors ögon, lär oss samarbeta, får oss att växa som människor och utveckla kreativitet, tänkande och empati. Lärandet är en process som ger insikter, medför ställningstagande och är en förutsättning för förändring.

Den nya tidens ordning i offentliga organisationer är att göra verksamheter transparenta och lätt kontrollerbara. Det kallas för kvalitetssäkring och är ett begrepp taget från industrin. Målet är kostnadsbesparingar, mätbarhet och effektivitet. Sven-Eric Liedman skriver initierat om denna utveckling i »Hets — en bok om skolan«.

Liedman är djupt oroad över vart skolan är på väg.
»I stället för att ge eleverna verklig kunskap ägnar sig skolan åt att mäta meningslösheter och utreda sig själv i en ständigt pågående byråkrat-karusell.« Det är en viktig bok för alla som arbetar i skolan, men också för alla som analyserar och har åsikter om skolan. Vi i skolan pratar ju om detta som Liedman sätter ord på. Vi borde prata lite högre.

Vår arbetstid fylls av administrativt arbete. Det är enkäter och formulär, rapporter och åtgärdsprogram, handlingsplaner och kvalitetsredovisningar, matriser och bedömningsunderlag. Vi skriver individuella utvecklings-planer och individuella omdömen i varje ämne, varje termin. Allt ska förnyas och uppdateras varje år och varje skola ska skapa sina egna dokument.

Problemet är att vi förlorar fokus på de stora perspektiven. Tiden räcker inte till och undervisningen och våra elevers kunskapsinhämtande kommer i andra hand. För vi vet alla att bra undervisning tar tid att planera. Det är vår planeringstid som försvinner, vilket betyder en stor kvalitetssänkning av undervisningens innehåll. Vägrar vi ge avkall på planeringen blir arbetstiden orimlig.

Motiveringen till all denna dokumentation är att den ska vara till hjälp för oss och leda till högre effektivitet, med det yttersta målet att våra elever ska lära sig bättre och stå sig i den internationella konkurrensen. Men de krav på effektivitet som nu ställs leder till en förfärande ineffektivitet och de intentioner som finns i läroplanen motarbetas av den mängd skrivuppdrag vi blir överösta med. Skolan är ingen industri och arbetar inte med att tillverka varor utan med levande människor.

Politikerna målar upp en skola i kris och medierna har överlag köpt bilden av skolan som misslyckad och lärarna som inkompetenta. De rådande makthavarna har med mediernas hjälp tagit heder och ära av en hel yrkeskår.

Vi i skolans värld har en del andra förklaringsgrunder till problemen, till exempel ekonomiska nedskärningar, friskolereformen och det fria skolvalet, lärarutbildningen, påbud från politiker som inte tar hänsyn till forskning, samt allt administrativt arbete.

Vi måste lyfta blicken över alla dessa dokument som ska skrivas. Vi måste protestera mot »kvalitetssäkringen« och vägra utföra arbetsuppgifter som sänker kvaliteten i vår undervisning, men vi måste göra det tillsammans. Det är hög tid för rösterna från klassrumsgolvet att höras i debatten. 

 

Maj stoddard Klasslärare 4—6,

Vänge skola, Uppsala

 

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Säg nej till allt skrivgöra

Tack Maj för din debattartikel. Du beskriver väldigt bra vad väldigt många utav oss känner.Om tanken med all den här dokumentationen är ökad kvalité inom den svenska skolan visar våra erfarenheter i den vardagliga verkligheten att resultatet snarare blir tvärtom. Precis som du skriver är det vår planeringstid som försvinner när vi drunknar i allt administrativt arbete och det sänker givetvis kvalitén på undervisningen istället. I vår kommun har det ägnats otroligt mycket tid till att skriva ämnesmatriser som underlag för att planera undervisningen och att användas vid bedömning av hur långt varje elev har kommit i sin kunskapsutveckling. Under tiden våra utbildade lärare har ägnat sig åt detta har våra elever undervisats av lärarvikarie, som i de flesta fall helt saknar utbildning för sin uppgift. När vi nu ska arbeta efter den nya Läroplanen är utformningen på dessa matriser redan inaktuella och alltså inte längre användbara. Detta känns inte som väl använd tid för att höja kvalitén!
Det här borde drivas ännu hårdare av Lärarförbundet - att kräva att vi får den planeringstid vi behöver för att få den allra bästa kvalité på undervisningen så att alla elever når målen och utvecklas så långt det är möjligt och att den dokumentation vi behöver för detta arbete får rimliga proportioner.

Säg nej till allt skrivgöra

Tack alla ni som skrivit och givit ert stöd till vad jag skrivit om i min artikel. Överallt diskuterar vi lärare detta. Många säger att de är trötta och att de förlorat sin entusiasm och glädje, just på grund av den allt växande byråkratin. Jag lyssnade förra veckan på Sven-Eric Liedman och det är skönt att höra en så sakkunnig människa helt backa upp våra tankar. Ja, frågan inställer sig, vad gör vi? Vi är många, vi är sakkunniga, vi vet vad vi talar om, men vi vet inte hur vi ska gå samman för att få en förändring till stånd. Viktigt är i alla fall att vi inte tystnar. Hur kan våra fackförbund hjälpa till där? Det handlar i sanning inte bara om lönerna, eller hur?
Maj Stoddard

Hjälp lärarna att inte drunkna i administrativt arbete.

Det är viktigt att detta kommer fram hur alla lärare gamla som unga upplever sin arbetssituation idag. Inte utbildade vi oss till lärare för att skriva en massa omdömen IUP LPP matriser utvärderingar mm. Vi vill vara pedagoger och lägga vår kraft på eleverna i klassrummet. Inte har vi på något sätt fått utökad tid för allt detta skrivande utan det ska ske inom arbetsplatstid.Jag förväntar mig att vårt fack verkligen agerar nu. LR:s ordförande föreslår att lärarna ska ha administrativt stöd, Är det något som vårt fack också kan gå in och jobba för?
Artikeln som jag läst just nu heter: Ge lärarna administrativt stöd och är skriven av Åsa Hammar (publicerad 31 oktober 2011)
Kerstin Lindh Lågstadielärare

Kvalitet framför kvantitet

Det är viktigt att lyfta den här frågan och att försöka se vad som är viktiga färdigheter och kunskaper för våra elever att ha med sig inför framtiden.
Du tar upp många intressanta aspekter och perspektiv kring vad det innebär att vara lärare.
Vi kan ställa oss många frågor såsom; " hur går inlärning till " och " vad är kunskap " ?
Jag önskar att vi i en framtid kan betrakta skolans uppdrag ur ett holistiskt perspektiv där alla elevers begåvningar tas tillvara, där vi riktar fokus mot förståelse och där pedagogiska erfarenheter får utgöra grund för planeringen av hur vi skapar bästa möjligheter för inlärning och befästande av kunskaper.

Bra, Maj!
Vi är många som håller med Dig och stöttar Dig i ditt fortsatta arbete för en mer rättvis och effektiv skola för alla elever!

Riktigt bra Du har satt ord

Riktigt bra Du har satt ord på precis vad det handlar om!

Säg nej till allt skrivgöra!

Det är så skönt när någon sätter ord på precis det som man själv tänker. Ibland tror man att man är ensam om sina tankar och känner sig som en riktig gnällspik. Men i det här fallet vet jag att vi är många, många som har jobbat länge inom läraryrket, som idag säger STOPP nu räcker det. Vart tog vår lärartjänst vägen? Har jag blivit administratör istället? Det var inte det jag utbildade mig till. Hoppas att många, många orkar ge sin syn på saken bl a här på Lärarnas Nyheter. Kanske det kan sprida sig och bli ett rejält upprop. Till slut måste väl någon ansvarig lyssna. Eller?????
Eva i Göteborg

Säg nej till skrivgöra

Snälla politiker , lyssna på oss ( t.ex den här artikel) innan det blir för sent
Tack Maj.

Säg nej till allt skrivgöra

Bra Maj!

Bra Maj!

Hoppas vi kan starta en motrörelse mot denna vettlösa utveckling. I vår bok Superpedagogen tar vi upp samma tema.
Vi är på samma sida!
Heja oss:)

Emmelin

Säg nej till skrivgörat

Tack Maj! Jag kan skriva under på varje ord du skriver. Varje dag känner man att man inte kan ge den form av undervisning man önskar för att ge barnen arbetsglädje och möjlighet att uppnår målen pga den lavinartade dokumentationen som påtvingats oss. Nu är det pedagogiska planeringar och matriser som gäller, hur man undervisar i klassrummet är skolledningen inte ett dugg intresserade av. Det förväntas fungera ändå. Skolledningen hävdar också att individuellt för- och efterarbete inte får ske på arbetsförlagd tid, utan bara på förtroendetid. I skolan ska man arbeta i ansvarsgrupper och för arbetslagets bästa. Att tro att förtroendetiden skulle räcka till för-och efterarbete visar bara hur lite de är insatta i våra arbetsvillkor.
Det som under många år har känts mest meningslöst är alla timmar man sitter för att skriva ihop kvalitetsredovisningar. Jag har då aldrig haft någon behov av dessa för att utveckla och förbättra min undervisning.
Kvalitetsmätningar har med industrin att göra. Om ett företag tillverkar cykelpumpar och bara 91 av 100 fungerar, kan kan tänka sig att öka kvalitén så att 96 av 100 fungerar. Människor ( barn ) fungerar inte på samma sätt.

Jan-Olof Thoresson
Kristianstad.

Annons

Fler nyheter