Tingsrätten avslår BEO:s skadeståndskrav

Från Lärarnas tidning 2011-06-10 12:14

Västmanlands tingsrätt avslår Barn- och elevombudets skadeståndskrav för kränkning av en elev mot Västerås kommun. Bända loss elevs hand inte kränkning enligt tingsrätten.

Den lärare på Ekbergaskolan i Västerås som försökte bända loss en elevs fingrar för att visa ut honom ur klassrummet har inte gjort sig skyldig till kränkande behandling. Det har Västmanlands tingsrätt slagit fast på fredagen. Därmed ogillas Barn- och elevombudets (BEO) skadeståndskrav mot kommunen.

Bakgrunden är en händelse 2007 då en elev upplevde sig kränkt av en lärare på skolan. När eleven skulle visas ut från klassrummet vägrade han gå ut och höll sig fast i ett fönsterbräde. Läraren ska då ha försökt bända upp elevens fingrar, varpå eleven menar att han fått märken efter lärarens naglar på handen.
Barn- och elevombudet bedömde att lärarens agerande stred mot lagen om förbud mot kränkande behandling i skolan. Man krävde därför kommunen på ett skadestånd på 10.000 kronor.
Huvudmannen Västerås stad tillbakavisade alla anklagelser, man hävdade att elevens eventuella skador var självförvållade, och vägrade gå med på en förlikning, varför ärendet måste avgöras i domstol.

Nu har alltså Västmanlands tingsrätt gått på kommunens linje, och avslagit BEO:s skadeståndskrav.
– Vi är besvikna över tingsrättens dom. Vi har gjort en annan bedömning och anser det tillräckligt bevisat att elevens skador uppstod i klassrummet. Nu får vi fundera över om vi ska överklaga domen, säger Marie Axelsson, tillförordnat Barn- och elevombud vid Skolinspektionen.

Ser du någon risk med att domen leder till att färre huvudmän går med på förlikning för att i stället driva tvisterna i domstol?
– Nej. Som vi ser det har tingsrätten bara slagit fast att händelseförloppet inte går att bevisa. Man har inte tagit ställning till om lärarens agerande utgör en kränkning eller inte.

Anser du att det skulle behövas?
– Ja, absolut. Det är viktigt att alla i skolan får en fingervisning om hur man ska tolka lagen om kränkande behandling, och vilket beteende som är att uppfatta som kränkande gentemot elever.

Få fall avgörs i domstol
För närvarande pågår ett tiotal processer där BEO kräver skadestånd av en skolhuvudman och som väntar på att avgöras i domstol. Annars är det vanligast att parterna enas i en förlikning. Hittills har sju fall avgjorts i tingsrätten. I fem av dem har man gått på BEO:s linje, och i två har domstolen avslagit skadeståndskravet.

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter