”Det handlar om förvaring”

Från Fritidspedagogik 2012-12-27 20:10

Inget pedagogiskt innehåll och flera fall av stressrelaterad ohälsa hos personalen. Kritiken mot fritidshemsverksamheten i Gällivare är svidande och nu får facket stöd av Arbetsmiljöverket.

– Det är tråkigt att det ska behöva gå så långt som till vitesförelägganden innan kommunen agerar, för de här problemen har vi påtalat i flera år, säger Elisabet Johansson, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Gällivare kommun.

Efter lång facklig kamp har problemen nu uppmärksammats av både Arbetsmiljöverket och kommunens egen revision.

Nu måste Gällivare kommun vidta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön vid fritidshemmen – annars verkställs det vitesföreläggande på totalt 800 000 kronor som Arbetsmiljöverket beslutat om.

I sitt beslut pekar myndigheten på att varken bemanning eller lokaler är anpassade efter de stora barngrupperna. Därför ställs krav på att kommunen gör någonting åt den höga arbetsbelastningen och även problem med höga ljudnivåer i verksamheten.

Henny Larsson är fritidspedagog på Mariaskolans fritidshem i centrala Gällivare:

– Vi är två fritidspedagoger som ska klara av 52 barn samtidigt. Det är ohållbart och leder till både sjukskrivningar och hög personalomsättning när många inte står ut med situationen.

Hur ser du på kommunens beskrivning att en del åtgärder vidtagits?

– Om man menar att en extraresurs på sex timmar i veckan är en åtgärd så är det sant. Men det handlar hela tiden om tillfälliga åtgärder och ofta efter att saken uppmärksammats i lokalpressen. Vi ser inte skymten av några permanenta lösningar.

Det blir en uppräkning av medicinska diagnoser när Henny Larsson ombeds beskriva den stressrelaterade ohälsan.

– Vi är flera fritidspedagoger som drabbats av högt blodtyck och jag behöver själv ta medicin för det. Få se nu: migrän, magont, huvudvärk, utbrändhet. Plus att det finns exempel på hörselskador som en följd av bullerproblemen med stora barngrupper.

Efter upprepade fackliga vädjanden till arbetsgivaren valde Lärarförbundet att skicka en så kallad 6-6-a-anmälan i enlighet med Arbetsmiljölagen.

– Arbetsgivaren använde sig av en form av förhalningstaktik där man aldrig gjorde någonting åt grundproblemet. Vi kom till en punkt där det blev oacceptabelt och därför nödvändigt att låta Arbetsmiljöverket titta på ärendet, säger Elisabet Johansson.

– Det är rätt talande att Gällivare kommun inte ens lever upp till löften till en tillsynsmyndighet. Först lovar man att se över personalresurserna så att det är klart till detta läsår och sedan skjuter man upp det ett år.

Lärarförbundet vill bland annat öka personaltätheten, att barn med särskilda behov ges extrastöd även under fritidshemstid samt att bullernivåer ses över.

Enligt kommunens revisorers granskning är barngrupperna betydligt högre än riksgenomsnittet: 35,3 inskrivna barn per årsarbetare i Gällivare mot 21 i riket (2010).

– Det ser väldigt illa ut. Gällivare kommun kan inte hävda att man be­driver en verksamhet med något pedagogiskt innehåll att tala om. Det handlar snarare om förvaring av barn, säger Sven-Erik Nilsson, ordförande för kommunala revisionen i Gällivare som är kommunfullmäktiges kontroll­organ.

Han är lite förvånad över att kritiken från föräldrahåll är så ljum.

– Vi är vana att det ställs krav på kommunal verksamhet från brukare och anhöriga, men i det här fallet hörs nästan ingenting. Det kan bero på en okunskap om vilka krav man kan ställa på fritidshemmen.

Börje Johansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, håller med om att situationen är allvarlig. Men han tycker inte att kommunen agerat passivt och menar att det är rimligt att kommunen får göra en samlad översyn av bemanningen inom skolsektorn.

– Vi har vidtagit åtgärder som personalförstärkningar och försök att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Det har uppenbarligen inte varit tillräckligt och vi är nu helt inriktade på att uppfylla de ganska tuffa krav som Arbetsmiljöverket ställer.

Henny Larsson tycker att Gällivare kommun använder sig av en form av cynisk uttråkningstaktik för att slussa ut äldre barn från fritidshemmen.

– Den bistra sanningen är att vi bara räcker till för att ta hand om de yngsta barnen. Många barn som går i trean slutar hos oss efter höstterminen för att de tycker att det är så tråkigt att gå på fritids.


Fotnot: Vitesföreläggandet består av två delar, varav det första gällande arbetsbelastning och buller hade 15 november som slutdatum. Gällivare kommun anser sig ha uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav och har begärt att föreläggandet på 300 000 kronor ska dras tillbaka. Beslut väntas före nyår efter att de fackliga skyddsombuden fått yttra sig.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter